ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Διαδανεισμός

Δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού έχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης.
Το Γραφείο Διαδανεισμού λαμβάνει τις αιτήσεις των χρηστών σε ηλεκτρονική μορφή και τις προωθεί το συντομότερο δυνατό για να προμηθεύσει τους χρήστες της Βιβλιοθήκης με άρθρα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και να τους εξασφαλίσει το δανεισμό έντυπου υλικού από βιβλιοθήκες της Κύπρου και του εξωτερικού.

Στις περιπτώσεις Διαδανεισμού ο δανειζόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φθορά ή την απώλεια του υλικού.

Η δαπάνη βαρύνει τον αιτούντα και καλύπτει την τιμή που καταβάλλει η Βιβλιοθήκη στον προμηθευτή συν τα έξοδα αποστολής. Το κόστος εξαρτάται από τον προμηθευτή, το είδος του υλικού (βιβλίο, άρθρο), τον τρόπο αποστολής, (ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ) και τον αριθμό των σελίδων.

Στην περίπτωση κατά την οποία το υλικό φθάνει στη Βιβλιοθήκη και δεν παραλαμβάνεται από τον χρήστη, τότε το κόστος παραμένει ως οφειλή του χρήστη προς τη Βιβλιοθήκη, εφόσον για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοσή του δεν ευθύνεται η υπηρεσία Διαδανεισμού. Σε περίπτωση μη εξόφλησης ο χρήστης χάνει το δικαίωμα δανεισμού.

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Νεάπολις έχει αναπτύξει δίκτυο συνεργασίας με πλειάδα Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα αλλά και με Βιβλιοθήκες Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και οι όροι εφαρμογής της υπηρεσίας καθορίζονται από τις μεταξύ τους Συμφωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Διαδικασία

Αρχικά αναζητήστε το είδος του υλικού που σας ενδιαφέρει (βιβλία και άρθρα) στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης και στις ηλεκτρονικές πηγές προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι πράγματι δεν περιλαμβάνεται στη συλλογή μας. Ακολούθως, στείλτε μας σχετικό αίτημα στο [email protected] με τα προσωπικά σας στοιχεία όπως (ονοματεπώνυμο, Τμήμα στο οποίο φοιτάτε, κινητό τηλέφωνο) για την επικοινωνία και τα στοιχεία του προς αναζήτηση για διαδανεισμό τεκμηρίου.

Επικοινωνία για οποιαδήποτε διευκρίνιση με τους υπεύθυνους Βιβλιοθηκονόμους είτε μέσω email στο [email protected] είτε μέσω τηλ. στο 26843313