ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Κανονισμοί

Για τη χρήση όλων των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης απαιτείται η εγγραφή των χρηστών και η απόκτηση της Kάρτας Χρήστη.

Η εγγραφή στη Βιβλιοθήκη δηλώνει ότι ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, ο οποίος παρατίθεται αυτούσιος στο έγγραφο που βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης σας. Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού, και να σέβονται τον χώρο καθώς και τους συναδέλφους τους. Οι χρήστες έχουν χρέος να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού. Οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικού αποκαθίσταται ή αποζημιώνεται όπως προκύπτει από τα παρακάτω.

Η άγνοια του Κανονισμού Λειτουργίας δε μπορεί να γίνει δεκτή ως δικαιολογία για τη μη τήρηση του. Οι χρήστες οφείλουν να σέβονται το περιβάλλον της βιβλιοθήκης ως χώρου μελέτης και να συμπεριφέρονται με προσοχή τόσο απέναντι στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και όσο και απέναντι σε άλλους χρήστες. Η Κάρτα Χρήστη πρέπει να παρουσιάζεται κατά τον έλεγχο του υλικού. Η κάρτα δεν είναι μεταβιβάσιμη και ο κάτοχος θα θεωρείται υπεύθυνος για όλα τα τεκμήρια που χρεώνονται στην κάρτα της Βιβλιοθήκης μέχρι να επιστραφούν δεόντως.

Οποιαδήποτε συμπεριφορά προκαλεί διαταραχή στη Βιβλιοθήκη διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης ή άλλη συμπεριφορά, η οποία ενοχλεί άλλους χρήστες ή προκαλεί βλάβη ή κίνδυνο ζημιάς για τα βιβλία και τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης, συνιστά παραβίαση των κανονισμών. Ο υπεύθυνος αυτής της συμπεριφοράς μπορεί να τιμωρηθεί από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την απαγόρευση χρήσης των υπηρεσιών και τον περιορισμό των δικαιωμάτων δανεισμού.

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης απαγορεύεται:

  • το κάπνισμα και η χρήση ποτών και τροφίμων
  • η χρήση των κινητών τηλεφώνων
  • η παρουσία ζώων μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης
  • η κατανάλωση φαγητών ή/ και ποτών

Η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τη κάρτα μέλους χρηστών που δεν συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της.

Κανονισμοί

Διαβάστε την αναλυτική έκδοση των κανονισμών