ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Εργαλείο λογοκλοπής Turnitin

Η διαδικτυακή εφαρμογή TurnItIn μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή φαινομένων λογοκλοπής, αφού είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός αντιπαραβολής κειμένων για την εξακρίβωση της πρωτοτυπίας τους.

Το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιείται από 10.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε περισσότερες από 126 χώρες παγκοσμίως. Το TurnItIn είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους διδάσκοντες, τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αφού τους παρέχει τη δυνατότητα επαλήθευσης της αυθεντικότητας και της πρωτοτυπίας του έργου τους. Υποστηρίζει μεταξύ άλλων και την ελληνική γλώσσα.

Για κάθε εργασία το εργαλείο δίνει ποσοστό ταυτοποίησης του περιεχομένου με άλλες ήδη δημοσιευμένες πηγές. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον καθηγητή να εξετάζει κατά πόσο το κείμενο που έχει επισημανθεί, αποτελεί κοινή γνώση ή αποτέλεσμα λογοκλοπής.

Μπορείτε να δείτε τα links με το υλικό εκπαίδευσης που αφορούν το εργαλείο λογοκλοπής/TurnItIn που θα είναι στη διάθεση σας: