ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Submenu

Δανεισμός

Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα μέλους και οι οποίοι δεν έχουν εκκρεμείς υποχρεώσεις έχουν το δικαίωμα δανεισμού υλικού της Βιβλιοθήκης. Οι χρήστες πρέπει να εμφανίζουν μια έγκυρη κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης κάθε φορά που επιθυμούν να δανειστούν υλικό. Δεν μπορεί να απομακρυνθεί κάποιο τεκμήριο από τη Βιβλιοθήκη, δίχως πρώτα να χρεωθεί σε κάποιον χρήστη. Οποιαδήποτε απόπειρα αφαίρεσης ή απομάκρυνση κάποιου τεκμηρίου που δεν υπακούει στην παρούσα διαδικασία αποτελεί αδίκημα και καθιστά τον χρήστη υποκείμενο σε πειθαρχική δίωξη. Οι χρήστες της Βιβλιοθήκης θεωρούνται υπεύθυνοι για όλα τα τεκμήρια που χρεώνονται στην κάρτα μέλους της Βιβλιοθήκης τους μέχρι να επιστραφούν με τον δέοντα τρόπο.

Ο χρόνος δανεισμού διαφέρει ανά κατηγορία χρήστη και για τη Κύρια Συλλογή διαμορφώνεται ως εξής:

Κατηγορία Χρηστών Αριθμός Βιβλίων Περίοδος δανεισμού (ημέρες)
Διδακτικό προσωπικό 8 30
Προπτυχιακοί φοιτητές 5 7-15
Μεταπτυχιακοί φοιτητές 5 7-15
Εξωτερικοί χρήστες 1 7-15
Διοικητικό προσωπικό 2 7-15

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη ανανέωση και την επιστροφή όλων των τεκμηρίων τους.

Ανανέωση χρόνου δανεισμού

Όλες οι κατηγορίες των χρηστών έχουν το δικαίωμα να ανανεώσουν το δανεισμένο υλικό δύο (2) φορές, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει κράτηση από άλλο χρήστη. Μετά την ανανέωση ο ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί το ίδιο τεκμήριο πριν περάσουν τρεις (3) μέρες. Η ανανέωση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του email της Βιβλιοθήκης, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία του χρήστη στη Βιβλιοθήκη. Υλικό που είναι εκπρόθεσμο πέραν των τριών ημερών δεν ανανεώνεται.

Κρατήσεις

Οι χρήστες μπορούν να θέσουν υπό κράτηση τίτλους που είναι ήδη δανεισμένοι. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης που έχει δανειστεί το τεκμήριο δεν μπορεί να ανανεώσει τον δανεισμό. Το βιβλίο κρατείται για τρεις (3) ημέρες από την ημέρα επιστροφής του και οι χρήστες μπαίνουν σε προτεραιότητα αναμονής ανάλογα με την ημέρα και ώρα που έκαναν την κράτηση.

Κάρτα Βιβλιοθήκης

Ζητήστε την έκδοση Κάρτας Χρήστη: Αίτηση εγγραφής (ισχύει μόνο για εξωτερικούς χρήστες)