ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.)

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) – λειτουργεί υπό την εποπτεία του Πανεπιστημίου και έχει στόχο αφενός την προώθηση της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης και αφετέρου την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους φοιτητές όσο και στην ευρύτερη κοινότητα. Το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης και βοήθειας στους επισκέπτες του σε προσωπικές, εκπαιδευτικές, ακαδημαϊκές, κοινωνικές, εργασιακές και οικογενειακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και οι οποίες δυσχεραίνουν την προσαρμογή και τη λειτουργικότητά τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. Μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας και με σεβασμό στο ανθρώπινο πρόσωπο, το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. εστιάζει στην παροχή ψυχολογικής υποστήριξης σε τομείς όπως:

  • Η ατομική, ομαδική, συζυγική, παιδική, ή/και οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
  • Η επαγγελματική αξιολόγηση και η επαγγελματική συμβουλευτική
  • Η συμβουλευτική για μαθησιακές δυσκολίες
  • Η ψυχολογική αξιολόγηση ικανοτήτων, συναισθηματικών διαταραχών και μαθησιακών
    δυσκολιών
  • Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Πρόληψης.

Παράλληλα το Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. αποτελεί έναν από τους φορείς πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών των Προγραμμάτων Ψυχολογίας.

Περισσότερες Πληροφορίες στο: http://skepsi.nup.ac.cy/