ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος σκοπό έχει την προώθηση της επιστημονικής ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας σχετικά με ζητήματα Καινοτομίας. Όραμα του η εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και η διάχυση της γνώσης. Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος επιδιώκει επίσης τη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τις συνέργειες.

Αποστολή του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος: 

  • Ερευνητική Αριστεία: Αποστολή του Κέντρου είναι η εδραίωση και συμμετοχή του στις διεθνείς εξελίξεις και τον επιστημονικό διάλογο. Γι’ αυτό τον λόγο το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος οφείλει να υποστηρίξει ενεργά τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής και υψηλού επιπέδου, βάσει των τελευταίων εξελίξεων σε γνωστικά αντικείμενα και πεδία που σχετίζονται με την ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων ιδεών. Επιπλέον, αποστολή του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος είναι να αναπτύξει και να εμπεδώσει επιστημονικές και ερευνητικές συνεργασίες με άλλα ιδρύματα και κέντρα ερευνητικής αριστείας και καινοτομίας.
  • Αποστολή του Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος είναι να παραχωρήσει τον απαραίτητο χώρο για την έρευνα και την κατάρτιση νέων επιστημόνων.
  • Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος έχει ως πρωταρχικό στόχο την ένταξη της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεπίδρασης με την τοπική και όχι μόνο κοινωνία. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο λόγος που στηρίζει και προωθεί συνέργειες και συνεργασίες με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας.

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος αποτελεί μια οντότητα με σκοπό την δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών έρευνας με απώτερο στόχο την εκπλήρωση του ιδρυτικού οράματος και των φιλοδοξιών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, τα οποία είναι η ανάδειξη του ιδρύματος ως κορυφαίου προορισμού ακαδημαϊκής έρευνας στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ευρώπη, καθώς επίσης, και η εδραίωση του Πανεπιστημίου στην κορυφαία διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι δραστηριότητες του Κέντρου οργανώνονται και αναπτύσσονται με κεντρικό άξονα την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστημονικής γνώσης και κοινωνικής ανάγκης μέσω της προώθησης θεματικών και πεδίων που σχετίζονται με την κοινωνική ανάπτυξη, την επαφή με καινοτόμες ιδέες και λύσεις, καθώς και περιβαλλοντικές δράσεις. Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εμπίπτει στην κατηγορία των κοινωνικών επιχειρήσεων κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων του και του πεδίου εξειδίκευσής του. Τέλος, το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος επικουρεί στην κάλυψη, από πλευράς Πανεπιστημίου, των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τους έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).