ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

TEL HAI

Τίτλος – Συνεργασία Τμήματος Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και Εκπαιδευτικού Κέντρου Προσομοίωσης Κολλεγίου Tel-Hai

Το Υπουργείο Περιφερειακής Συνεργασίας του Ισραήλ χορήγησε χρηματοδότηση για ένα κοινό εργαστήριο που περιλαμβάνει το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Προσομοίωσης του Κολλεγίου Tel-Hai, καθώς και πρόσθετες ανταλλαγές κινητικότητας προσωπικού. Η επιχορήγηση περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης σε τρεις τομείς:

  1. Οι εφαρμοσμένοι ψυχολόγοι του τμήματος Ψυχολογίας του ΠΝΠ θα επισκεφθούν το Κολλέγιο Tel-Hai ώστε α) να εκπαιδευτούν στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Προσομοίωσης και β) να συζητήσουν/συνεργαστούν για ερευνητικές προτάσεις. Αυτή η εκπαίδευση θα έχει ως αποτέλεσμα να βοηθηθούν οι καθηγητές του ΠΝΠ να δημιουργήσουν το δικό τους Κέντρο Προσομοίωσης στο ΠΝΠ. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης θα γίνουν επίσης συζητήσεις για το πώς θα υλοποιηθεί ο εξοπλισμός εικονικής πραγματικότητας του ΠΝΠ και στο Κέντρο Προσομοίωσης.
  2. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Προσομοίωσης του Κολλεγίου Tel-Hai θα επεκταθεί και θα προσαρμοστεί για σκοπούς εκπαίδευσης και στην ψυχοθεραπεία, σε σύγκριση με την εστίαση στους εκπαιδευτικούς που υπάρχει τώρα. Αυτό θα επεκτείνει τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΠΝΠ και θα παράσχει μια εκπαίδευση αιχμής στους εκπαιδευόμενους συμβουλευτικής ψυχολογίας μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.
  3. Αμοιβαία ερευνητικά έργα που βασίζονται στην αποτελεσματικότητα της προσομοίωσης στην εκπαίδευση της ψυχοθεραπείας, στους ψυχολόγους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, τη χρήση του εξοπλισμού εικονικής πραγματικότητας, την πιθανή χρήση του εξοπλισμού Eye-Tracking και την έρευνα για διατροφικές διαταραχές και τραυματικών εμπειριών.