ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Ακεραιότητα της Έρευνας

Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Ακεραιότητα της Έρευνας αποτελεί ένα πλαίσιο αυτορρύθμισης της ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας, σε όλους τους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς κλάδους και σε όλα τα ερευνητικά περιβάλλοντα.

Η αναθεωρημένη έκδοση του Κώδικα του 2017 αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις, την ανοικτή επιστήμη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον Κώδικα ως έγγραφο αναφοράς για την ακεραιότητα της έρευνας για όλα τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα και ως πρότυπο για οργανισμούς και ερευνητές σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Κώδικας δημοσιεύθηκε αρχικά στα αγγλικά στις 24 Μαρτίου 2017 και μεταφράστηκε σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ από τη μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποστήριξη των ακαδημαϊκών μελών της ALLEA.