ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

SML

SmL: Sharing my Learning (Platform-Network-Toolkit)

Η πανδημία του COVID έχει προκαλέσει δραστικές αλλαγές στην παροχή εκπαίδευσης και μεταφοράς γνώσης σε παγκόσμια κλίμακα. Δύο δραματικές αλλαγές έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής. Πρώτον, ο τομέας της εκπαίδευσης μετασχηματίστηκε με την ανάπτυξη ηλεκτρονικής μάθησης και συνδυασμένων προσεγγίσεων μάθησης. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις άλλαξαν τις πρακτικές εργασίας τους χρησιμοποιώντας πρακτικές εξ αποστάσεως εργασίας. Και τα δύο φαινόμενα έχουν μελετηθεί ευρέως στη βιβλιογραφία εδώ και δεκαετίες, ενώ υπάρχουν πολυάριθμες μελέτες περιπτώσεων που συζητούν πώς τα πανεπιστήμια και οι οργανισμοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να ξεπεράσουν τα εμπόδια που σχετίζονται με την έλλειψη προσωπικής αλληλεπίδρασης. Επομένως, με την εμφάνιση της πανδημία, υπήρχαν διάφορες προοπτικές που υποστήριζαν ότι τόσο τα Πανεπιστήμια όσο και οι Οργανισμοί πρέπει να επιδείξουν ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για μια απρόσκοπτη μετάβαση προς την πλήρη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης και της ηλεκτρονικής εργασίας. Μετά από περισσότερους από έξι μήνες από τους νέους τρόπους μελέτης και εργασίας, παρατηρείται ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των υιοθετημένων πρακτικών. Η κύρια πηγή αυτών των προβλημάτων είναι ότι η μελέτη και η εργασία δεν μπορούν να υποστηριχθούν από μια συνδυασμένη λειτουργία, όπου είναι δυνατή κάποια (έστω και ελάχιστη) πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. Σε συνδυασμένους τρόπους μάθησης και εργασίας, η πρόσωπο με πρόσωπο επαφή χρησιμεύει ως μηχανισμός υποστήριξης για (i) ενισχυμένη επικοινωνία, (ii) αποτελεσματική συνεργασία και (iii) αποτελεσματικό συντονισμό και κοινωνική ενσωμάτωση.

Το έργο θα παραδοθεί ως συνδυασμός πλατφόρμας-δικτύου-εργαλειοθήκης (PNT). Όσον αφορά την πλατφόρμα, το Πανεπιστήμιο του Siegen θα προσαρμόσει τις τρέχουσες τεχνικές του για να παρέχει ένα υποστηρικτικό μέσο για την παροχή της κατάρτισης. Το Πανεπιστήμιο Middlesex θα βοηθήσει τη διαδικασία αντιστοίχισης με τα εργαλεία MUSKET που χρησιμοποιούν το μοντέλο πληροφοριών XCRI-CAP για την ευθυγράμμιση των δεδομένων μαθημάτων. Το Πανεπιστήμιο Middlesex θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία της Εργαλειοθήκης χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης SCATE όπως αναπτύχθηκε για το έργο FORC CBHE. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου θα υποστηρίξει τη δημιουργία του μαθησιακού περιεχομένου σε συνεργασία με το Oracle TES. Τέλος, θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο μάθησης που θα περιλαμβάνει όλα τα άτομα που παράγουν ή ζητούν μονάδες μάθησης. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο θα παράσχει τις απαραίτητες αναλύσεις δεδομένων για τη χρήση αυτού του δικτύου.