ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Ερευνητικά έργα σε εξέλιξη

Πάρα το νεαρό της ηλικίας του, ένας σημαντικός αριθμός ερευνητικών έργων του Πανεπιστημίου Νεάπολις βρίσκονται σε εξέλιξη. Τα έργα αυτά επιδεικνύουν την τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου και επεκτείνουν περαιτέρω τα επιστημονικά επιτεύγματά του.