ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης (NIRDC)

Το Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης (NIRDC) του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου ξεκίνησε ως ένας οργανισμός ο οποίος είχε σαν στόχο να εκπληρώσει το όραμα του ιδιοκτήτη του Πανεπιστημίου για δραστηριότητες που σχετίζονται με την κοινωνία, την καινοτομία στην εκπαίδευση και το περιβάλλον. Το NIRDC είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εμπίπτει στην κατηγορία των κοινωνικών επιχειρήσεων κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων του και του πεδίου εξειδίκευσής του. Το NIRDC έχει περιορισμένη παρουσία σε έργα της ΕΕ αλλά έχει ήδη καταφέρει να συμμετάσχει σε ένα έργο FP7 που επικεντρώνεται σε ροές διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή της Πάφου και το οποίο ταυτίζεται με την φιλοσοφία του Κέντρου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Με την πάροδο των χρόνων ο οργανισμός συνεργάστηκε με μεγάλο αριθμό περιφερειακών σχολείων για την προώθηση του STEAM, μια συνεργασία που πραγματοποιήθηκε μέσω εθελοντικής εργασίας από τα μέλη του Κέντρου.