ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Μορφή και δομή Άρθρου

Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν την εργασία τους σε οποιαδήποτε αποδεκτή επιστημονική μορφή. Τα άρθρα μπορεί να αποτελούνται από ένα ή περισσότερα αρχεία. Αν και δεν υπάρχουν αυστηρές απαιτήσεις μορφοποίησης, όλα τα άρθρα πρέπει να περιέχουν τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση: περίληψη, αναφορές και σχήματα/πίνακες (αν υπάρχουν), όπως στο γενικό πρότυπο παρακάτω εδώ.