ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

YOUTHShare

Ένας Τόπους για τους Νέους του Μεσογειακού ΕΟΧ: Ανθεκτικές και Κυκλικές Οικονομίες για NEETs

Πολλές από τις περιφέρειες της Μεσογείου που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας. Μάλιστα, μεταξύ του γενικού πληθυσμού, οι NEETs (Not in Employment, Education or Training) νεαρής ηλικίας είναι αντιμέτωποι με ιδιαίτερα πιεστικές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες. Η απουσία συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δράσεων, καθώς και η απουσία μηχανισμών εξατομικευμένης υποστήριξής τους, έχουν αναστείλει κάθε προοπτική επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Επιπρόσθετα, οι ευρωπαϊκές χώρες του Νότου αποτέλεσαν τον κύριο κορμό των χωρών που χτυπήθηκαν σφοδρά από την πρόσφατη οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών εκείνων που αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα ‘τοξικό μίγμα’ από υψηλή ανεργία και αναιμική ανάπτυξη μετά την κρίση. Παράλληλα, οι ίδιες χώρες αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου των διάφορων μεταναστευτικών ροών.

Βέβαια, οι μεσογειακές κοινωνίες, όχι μόνο επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα επί χιλιάδες έτη έναντι διαφόρων αντιξοοτήτων, αλλά αποτέλεσαν το λίκνο διαφόρων πολιτισμών.  Η υπερτοπική συνεργασία και η μεταφορά τεχνογνωσίας υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της ανθεκτικότητας και αυτές ακριβώς οι αρχές χρειάζεται να επανέλθουν στην επιφάνεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η πολύπλευρα προβληματική κατάσταση. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο YOUTHShare στοχεύει στη μείωση της νεανικής ανεργίας των NEETs που διαμένουν σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές του Μεσογειακού ΕΟΧ μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δεξιότητες που αφορούν ανθεκτικούς οικονομικούς τομείς, όπως ο αγροδιατροφικός τομέας και η κυκλική οικονομία. Μέσω μίας περιεκτικής και πολυ-επίπεδης μεθοδολογίας, το έργο επιδιώκει να προωθήσει την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οικονομία διαμοιρασμού, προκειμένου να επιτύχει μείωση οικονομικών ανισοτήτων και κοινωνική ένταξη.

Στο έργο YOUTHShare συμμετέχουν: το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (συντονιστής, Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος (Κύπρος), το Catholic University of Murcia (Ισπανία), το Sistema Turismo (Ιταλία), το Δίκτυο Απασχόλησης και Κοινωνικής Μέριμνας (Ελλάδα), το Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (Κύπρος), το GAL La Cittadella del Sapere Srl (Ιταλία) και το Educational Association for Integration and Equality (Ισπανία).

Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από τον φορέα EEA and Norway Grants Fund στην πρόσκληση περί Νεανικής Απασχόλησης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.125.000 ευρώ και η διάρκειά του σε 42 μήνες (2018 to 2022). Το έργο επιλέχθηκε και αναμένεται να λάβει επιπλέον χρηματοδότηση της τάξης των 600.000 ευρώ από τον ίδιο φορέα, προκειμένου να επεκτείνει τη διάρκειά του έως τον Ιανουάριο του 2024. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.youthshare-project.org/