Έρευνα

Submenu

EEA. A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs (Norway Grants)

Το πρόγραμμα στοχεύει στη μείωση της ανεργίας στις παράκτιες και στις μεσογειακές περιοχές, προωθώντας τους νεαρούς NEETs στην τοπική ανθεκτική παραγωγή γεωργικών ειδών διατροφής και στις σχετικές κυκλικές οικονομίες. Το έργο θα δημιουργήσει ένα διακρατικό ερευνητικό δίκτυο και ένα κέντρο απασχόλησης, που θα οδηγήσει σε ενημερωμένη θεσμική δέσμευση των NEET, εστιάζοντας σε γυναίκες και μετανάστες χαμηλής ειδίκευσης.

Οι εταίροι περιλαμβάνουν το – RESEARCH UNIT, The Educational Association for Integration and Equality of Murcia, the Cyprus Authority of Cooperative Societies, the Territorial Association Communita Montana Alto Bassento of Potenza, NUP, CARDET, the Catholic University of Murcia, the Network for Employment and Social Care of Greece.

Ερευνητές: Δρ. Ιωάννης Πισσούριος, Δρ. Νάτια Αναστάση. Δρ. Σάββας Χατζηχριστοφής, κα Ιλιάνα Κέλη-Γεωργίου.