ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και επιχειρηματικότητας παράγοντας εφαρμοσμένη γνώση με έμφαση στη καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Τα ακαδημαϊκά Συμβούλια λειτουργούν ανά Σχολή, Τμήμα και ή/ανά Πρόγραμμα Σπουδών σε σκοπό την συνδρομή τους στη συνολική ανάπτυξη των γνωστικών πεδίων , τα οποία θεραπεύει το Πανεπιστήμιο , αποτελούμενα από διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ειδικούς και επαγγελματίες διεθνούς  επιπέδου. Συμβάλλουν επίσης στη διασυνδεσιμότητα των Σχολών μεταξύ τους  και κατ΄επέκταση του Πανεπιστημίου με την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα και την αγορά εργασίας.

ΕΡΕΥΝΑ

Τα Επιστημονικά Κέντρα και Εργαστήρια του Πανεπιστημίου δημιουργούν ένα hub πρωτογενούς ερευνητικής δραστηριότητας διασυνδέοντας την Πανεπιστημιακή κοινότητα με τους επαγγελματικούς φορείς και την αγορά εργασίας και διαχέοντας την νέα γνώση προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ

Η φοιτητική ζωή είναι βίωμα μοναδικών εμπειριών που απολαμβάνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις εφαρμόζει την αντίληψη αυτή σε όλους τους χώρους λειτουργίας του, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας διεθνοποιημένης, πολυπολιτισμικής πανεπιστημιακής κοινότητας, στην οποία κυριαρχεί ο σεβασμός της διαφορετικότητας, ο πλουραλισμός απόψεων και φυσικά η ελεύθερη διακίνηση ιδεών.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου πιστοποιούνται από την Κυπριακή Δημοκρατία και όλες τις χώρες της ΕΕ.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις αναγνωρίστηκε από Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα ελληνικά ΑΕΙ.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έλαβε την πιστοποίηση SUREPLUS label level A για το 2020 – 2024.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτικού Μηχανικού και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική έχουν αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνικών Συνδέσμων Μηχανικών (FEANI)

Τα προγράμματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή ΚαινοτομίαΑρχιτεκτονικήςΠολιτικών Μηχανικών και Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων έχουν πιστοποιηθεί από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ πιστοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μάρκετινγκ (DMI).

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Real Estate έχει εξασφαλίσει πιστοποίηση από το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

Προετοιμασία φοιτητών του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών για τις εξετάσεις επαγγελματικής πιστοποίησης του ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εισδοχή στον 3ο χρόνο του Hull Business School με την ολοκλήρωση 3 ετών στο αντίστοιχο πρόγραμμα του Νεάπολις. Πτυχίο από Hull στα προγράμματα:

Ο Συνδέσμος Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Ελληνική Βουλή ως θεσμικός φορέας της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, εκπροσωπώντας τους Ιδιώτες Επενδυτές μαζί με άλλους 7 φορείς στην “Συμβουλευτική Επιτροπή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου European Distance and E-Learning Network (EDEN) στο πλαίσιο της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την μέτρηση της ψηφιακής ετοιμότητας DigiReady+.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι πλήρες μέλος του Global Forum “Principles for Responsible Management Education (PRME).”

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι μέλος του Δικτύου Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDSN)

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης EURASHE.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεται ενεργό μέλος με την συμμετοχή του στο UNAIC (Σύνδεσμος Ακαδημαϊκής Επιρροής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών), μιας δυναμικής κοινότητας 1.120 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις συμμετέχει στο European Foundation for Management Development, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή ακαδημαϊκά δίκτυα πιστοποίησης των Business Schools.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου έγινε δεκτό ως μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας NetWorld2020 (ETP) για δίκτυα και υπηρεσίες επικοινωνίας.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις ανακοινώνει ότι από τον Ιανουάριο  του 2021 αποτελεί πλήρες μέλος της Ένωσης Μεσογειακών Πανεπιστημίων (UNIMED).

To Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Ιδρυτικό Μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητας (ISBE)

H Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, είναι μέλος του Ακαδημαϊκού Συνδέσμου για Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές (UACES).

Η Σχολή Νομικής είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Νομικών Σχολών.

Το Τμήμα, Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών είναι πλέον πλήρες μέλος της Πρωτοβουλίας European Doctoral School on the Common Security and Defence Policy (CSDP

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει αναγνωριστεί ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σχολών Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ECLAS).

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Κύπρος είναι μία από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο, ξεπερνώντας χώρες όπως η Δανία και η Γερμανία

ΑΣΦΑΛΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Η πανεπιστημιούπολη μας είναι εξοπλισμένη με 24ωρη παρακολούθηση και συστήματα συναγερμού

ΟΛΟΧΡΟΝΗ
ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ

Η τοποθεσία της Πανεπιστημιούπολης, οι εγκαταστάσεις και υπηρεσίες της συνθέτουν ένα περιβάλλον ιδανικό για την καλλιέργεια της γνώσης, την διασύνδεσή της φοιτητικής ζωής με την αγορά εργασίας επιτρέποντας σε κάθε μέλος της φοιτητικής του κοινότητας να εμπλουτίσει τις εμπειρίες και τα βιώματά του κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών του.

ΕΥΕΞΙΑ

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει υψηλής ποιότητας στέγαση εντός της Πανεπιστημιούπολης καθώς και σε άλλους χώρους εντός της οικιστικής περιοχής της Πάφου με τις ίδιες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Το Γενικό Σύστημα Υγείας της χώρας προσφέρει δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε όλους.