Μεταπτυχιακό στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Το μεταπτυχιακό στο Real Estate είναι ένα από τα λίγα μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στον τομέα των ακινήτων που έχουν διαπιστευθεί από το RICS στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες εργαζομένων επαγγελματιών και παρέχει μια ευέλικτη πλατφόρμα για την απόκτηση μεταπτυχιακού στον τομέα των ακινήτων. Υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση που καλύπτει συνολικά όλες τις σημαντικές διαστάσεις του τομέα των ακινήτων από θεωρητική, αναλυτική και πρακτική άποψη.

Πιστοποιημένο από το Royal Institution of Chartered Surveyors

Certification by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1,5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις είναι το πρώτο και μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον τομέα των Ακινήτων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Επιπλέον είναι ένα από τα λίγα μεταπτυχιακά προγράμματα στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που θέλουν να επεκτείνουν τις σπουδές τους αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων, ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέσεις σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ακινήτων.

Ο μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών υιοθετεί μια ολιστική και πολυδιάστατη προσέγγιση παρέχοντας άριστη και ολοκληρωμένη γνώση όλων των επιμέρους θεωρητικών, αναλυτικών και πρακτικών πτυχών του τομέα των Ακινήτων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει:

 • Μια εις βάθος και ολοκληρωμένη αντίληψη του γνωστικού αυτού πεδίου και το απαραίτητο υπόβαθρο για να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον τομέα των ακινήτων από τη σκοπιά του εκτιμητή, του συμβούλου ακινήτων, του επιχειρηματία ανάπτυξης γης και του επενδυτή ακινήτων
 • Όλα τα θεωρητικά και πρακτικά εφόδια, καθώς και τον κριτικό τρόπο σκέψης, που θα τους επιτρέψει να διεκδικήσουν με επιτυχία διοικητικές θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων
 • Την απαιτούμενη γνώση και ευαισθησία, ώστε να αντιληφθούν τη σημασία της αειφορίας και του ευρύτερου περιβάλλοντος στην ανάπτυξη γης
 • Ολοκληρωμένη αντίληψη των διεθνών διαστάσεων της αγοράς ακινήτων, των οικονομικών κύκλων και των επιδράσεών τους στη λειτουργία των τοπικών αγορών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Ο κλάδος του Real Estate έχει διαχρονικά υψηλή ζήτηση για άτομα με εξειδικευμένη εκπαίδευση στον κλάδο, προσφέρει καλές συνθήκες εργασίας, έχει σημαντικές απολαβές, αλλά ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και απαιτητικός. Το Μεταπτυχιακό στο Real Estate είναι το απαραίτητο προσόν για αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση στα Ακίνητα και εργάζονται ήδη ή επιθυμούν να εργαστούν στο άμεσο μέλλον στον κλάδο των Ακινήτων. Οι απόφοιτοι του Mεταπτυχιακού στο Real Estate έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στη διεκδίκηση διοικητικών θέσεων σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Ακινήτων, όπως εταιρείες ανάπτυξης γης, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, κτηματομεσιτικά γραφεία και εταιρείες παροχής σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, εταιρείες εκτίμησης ακινήτων, οργανισμoύς χρηματοδότησης ακινήτων ή σχετικά τμήματα ακινήτων σε τράπεζες, κ.α. Θα μπορούν επίσης να διεκδικήσουν και ανώτερες θέσεις σε σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθώς και το Τμήμα Πολεοδομίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ

Το Μεταπτυχιακό στο Real Estate περιλαμβάνεται στην ελίτ των προγραμμάτων παγκοσμίως που έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση από τον Διεθνή Οργανισμό RICS (Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Πραγματογνωμόνων) που δραστηριοποιείται σε 150 χώρες και θεωρείται ο κορυφαίος επαγγελματικός σύλλογος στον τομέα των ακινήτων παγκοσμίως. Σαν αποτέλεσμα αυτής της πιστοποίησης, οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στο Real Estate θα μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του RICS σε έξι μήνες έως δύο χρόνια από την αποφοίτηση τους. Οι απόφοιτοι θα έχουν ακόμη τη δυνατότητα να εγγραφούν ως αδειούχοι κτηματομεσίτες, αφού όμως προηγουμένως έχουν αποκτήσει και την απαιτούμενη πρακτική εμπειρία και έχουν περάσει τις σχετικές εξετάσεις. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για επαγγελματική πιστοποίηση και στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) για να εγγραφούν ως εκτιμητές ακινήτων. Ανάλογα με το πρώτο πτυχίο του κάθε απόφοιτου και κατόπιν εξέτασης της αίτησης από την αρμόδια επιτροπή ενδέχεται να επιτευχθεί επαγγελματική πιστοποίηση και από το ΕΤΕΚ στον κλάδο της Εκτίμησης Γης, μετά από παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων από το πτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
REAL500Quantitative Tools for Real Estate AnalysisΥποχρεωτικό3
REAL520Urban and Regional EconomicsΥποχρεωτικό3
REAL560Real Estate MarketingΥποχρεωτικό6
REAL540Real Estate LawΥποχρεωτικό6
REAL539Sustainability and Environmental Issues in Real Estate DevelopmentΥποχρεωτικό6
REAL545Real Estate ManagementΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
REAL550Theory and Practice of Real Estate Valuation IΥποχρεωτικό6
REAL530International Real Estate EconomicsΥποχρεωτικό6
REAL555Theory and Practice of Real Estate Valuation IIΥποχρεωτικό6
REAL580Real Estate Development Υποχρεωτικό6
REAL590Real Estate Development PracticeΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
REAL570Real Estate Investment: International and DomesticΥποχρεωτικό6
DISS600Dissertation SeminarΥποχρεωτικό3
MDIS600DissertationΥποχρεωτικό21

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 • Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών τίτλων πανεπιστημιακού επιπέδου (πτυχίο κλπ.).
 • Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ή ενός αντίστοιχου επιπέδου.
 • Με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία για όσους υποψήφιους δεν έχουν το βαθμό του προαναφερθέντος επιπέδου, ώστε να επαληθευτεί η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στα πρότυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
 • Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας και ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία.
 • Μετά την εισαγωγή, με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές είναι πιθανό να συμμετάσχουν σε πρόσθετα μαθήματα αγγλικής γλώσσας προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητά τους να γράψουν τις εργασίες τους, τις γραπτές εργασίες και τη διατριβή.
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.
 • Δύο συστατικές επιστολές τουλάχιστον μία από τις οποίες πρέπει να είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θωμάς Δημόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής στο Real Estate

Συντονιστής Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Ο Θωμάς Δημόπουλος είναι διδάκτορας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Nicholas Nunnington

Επίκουρος Καθηγητής στην Διαχείριση Ακινήτων

Ανδρέας Συμεού

Ανδρέας Συμεού

Επισκέπτης Καθηγητής

Σπουδές στην ανώτερη εκπαίδευση: LLB του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, MSc στις εκτιμήσεις ακινήτων του Πανεπιστημίου του Reading, μέλος
Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην διεκδίκηση ανώτερων θέσεων σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό