Έρευνα

Submenu

Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις έχει ως πρώτιστο σκοπό να καθιερωθεί ως ένα κέντρο Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Αριστείας, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην ευρύτερη Νότια Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Ως εκ τούτου, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις συμμετέχει σε επιστημονικά projects, τα οποία θα εδραιώσουν τη θέση του μεταξύ άλλων κορυφαίων Πανεπιστημίων στον τομέα της Έρευνας.

Για τους λόγους αυτούς, το Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα στα οποία έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εμπειρία τους και να τοποθετήσουν το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στον χάρτη των Ερευνητικών δρωμένων της Ευρώπης.

Για τον συντονισμό των προσπαθειών αυτών στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις λειτουργεί το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, το οποίο αποτελείται από μια ομάδα Δικηγόρων, Οικονομικών Διευθυντών και Επιστημόνων, οι οποίοι παρέχουν καθοδήγηση και στήριξη στους Ερευνητές.

Μέχρι στιγμής το Πανεπιστήμιο Νεάπολις έχει συμμετάσχει σε τρία προγράμματα αιχμής, τα οποία συγχωνεύουν την τεχνογνωσία των σχολών σε τομείς όπως Πολιτική Μηχανική, Χημεία, Μικροβιολογία, Περιβαλλοντική Διοίκηση, Environmental Management and Impact Assessment και Αρχιτεκτονική.

Μέσα από τις προσπάθειες αυτές το Πανεπιστήμιο Νεάπολις χτίζει τις ερευνητικές του υποδομές, προκειμένου να επιτύχει πλήρως την καθιέρωση άριστων ερευνητικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται και με άλλους σημαντικούς φορείς της Πάφου, όπως για παράδειγμα με τους Δήμους Πάφου, Γεροσκήπου και Πέγειας, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου «Αφροδίτη», το ΕΒΕ Πάφου και το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού Πάφου, την Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εξαρτημένων Ατόμων «Η Τόλμη» Πάφου, αλλά και με φορείς τόσο στην Κύπρο (το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, το Ίδρυμα Δια Βίου Μάθησης (ΙΔΕΠ), τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου ΟΝΕΚ, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης) όσο και στο εξωτερικό (SDSN Network, ECAS, Erasmus+, Enterprise Europe Network, CORDIS, PRIAMOS, EPALE, EURO-ACAD, SALTO-YOUTH).

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

    Επιλογή Προγράμματος

    *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.