Έρευνα

Submenu

Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος βρίσκεται σε μια συνεχή αναπτυξιακή τροχιά, φιλοδοξώντας να γίνει ένα κέντρο ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας στην Κύπρο, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Το Πανεπιστήμιο φιλοξενεί ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων, στα οποία οι Ακαδημαϊκοί και οι ερευνητές εργάζονται προκειμένου να παράξουν πρωτογενή γνώση και να συμβάλουν στην επίλυση επιστημονικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων.  

Μέσω της συμμετοχής του σε ανταγωνιστικά εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα αλλά και των δημοσιεύσεων του σε υψηλής στάθμης περιοδικά, το Πανεπιστήμιο καθιερώνεται ως ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Κύπρο. Το ακαδημαϊκό και το ερευνητικό του προσωπικό ενθαρρύνονται ιδιαίτερα να συμμετέχουν σε ερευνητικές δράσεις και δραστηριότητες, εδραιώνοντας τη θέση του Πανεπιστημίου στον ερευνητικό χάρτη της Ευρώπης.   

Οι ερευνητικές προσπάθειες του Πανεπιστημίου υποστηρίζονται και συντονίζονται από το Neapolis Research Office (NRO), μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, και οικονομικών διαχειριστών, που παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους ερευνητές. Παράλληλα, τα Ερευνητικά Κέντρα του Πανεπιστημίου, το ” Neapolis Pafos Research & Innovation Centre” και το ” Neapolis Innovation, Research & Development Centre (NIRDC)”, επιτρέπουν στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος να φιλοξενεί ερευνητές διεθνούς φήμης και να συμμετέχει σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εξωτερικούς φορείς.   

Μέχρι στιγμής, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα αιχμής που συγχωνεύουν τομείς όπως η Επιστήμη των Υπολογιστών, η Πολιτική Μηχανική, η Χημεία και η Μικροβιολογία, η Διαχείριση Περιβάλλοντος και η Αρχιτεκτονική.  

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος συμμετέχει, ως πλήρες μέλος –  εταίρος μαζί με το Πανεπιστήμιο  Limerick (UL) ως  Συντονιστή, το Πανεπιστήμιο Rennes 2 (UR2), το Πανεπιστήμιο  Bretagne Sud (UBS), το Πανεπιστήμιο  Europa-Universität Flensburg (EUF), το Πανεπιστήμιο Inland Norway University of Applied Sciences / Høgskolen i Innlandet (INN), το Πανεπιστήμιο Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), το Πανεπιστήμιο  Dunărea de Jos University of Galați (UDJG) και  το Πανεπιστήμιο  Universidad de Burgos, (UBU) στην   συμμαχία (consortium) Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων για την συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European Universities Initiative) με τίτλο eMERGE (European Margins Engaging for Regional and Global Empowerment). 

Η αποστολή  του consortium  είναι η διασύνδεση της τοπικής και εθνικής ανάπτυξης με την παγκόσμια μέσω του κυρίου στόχου της ανάπτυξης και εξέλιξης της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την Generation Europe (THE EDGE).