ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

AHUMAIN

Η τεχνολογική επανάσταση προχωράει γρήγορα, κάθε μέρα βλέπουμε νέες ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, των μηχανών και η συνεχής επικοινωνία τους μέσω του Διαδικτύου γίνεται όλο και πιο διασυνδεδεμένη. Δύο μεγάλες τάσεις που αλλάζουν τον κόσμο γύρω μας είναι το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI). Ενώ το IoT παράγει δεδομένα από αισθητήρες, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσει στην ερμηνεία αυτών των δεδομένων, με κατανοητό τρόπο και στη λήψη ημιαυτόματων αποφάσεων για τον έλεγχο ορισμένων φυσικών διαδικασιών.

Αν ρίξουμε μια ματιά στις παγκόσμιες επενδύσεις και τα στρατηγικά σχέδια για την ΤΝ, οι κυβερνήσεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για την ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ, για να βρουν σχετικές εφαρμογές και να φτάσουν τις γνώσεις τους σε ένα άριστο επίπεδο, για να μην μείνουν πίσω. Η αυξημένη ανταγωνιστικότητα των χωρών παγκοσμίως γίνεται εμφανής για όσες όντως επενδύουν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ κυβέρνησης, επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών στον τομέα αυτό.

Αυτό είναι εξίσου σημαντικό για την Αφρική. Υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες στις αφρικανικές χώρες, αλλά η πραγματική πρόκληση είναι να καταφέρουν οι μεγαλύτερες αφρικανικές εταιρείες να υιοθετήσουν την ΤΝ για τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ΤΝ που θα μειώσει το κόστος ανάπτυξής τους, θα βοηθήσει στη δημιουργία εφαρμογών ΤΝ προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και θα μειώσει την εξάρτησή τους από ξένες εταιρείες. Επιπλέον, το αφρικανικό οικοσύστημα ΤΝ θα μπορούσε να τοποθετηθεί ως ελκυστικός εταίρος για τους παγκόσμιους ψηφιακούς κολοσσούς που επιθυμούν να εισέλθουν στην αφρικανική αγορά.

Ο στόχος του έργου HUMAIN είναι να συνδέσει διαφορετικές ειδικότητες μαζί σε ένα συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαρμοσμένο στην κατάσταση της Ανατολικής Αφρικής και στα κοινωνικά προβλήματα, ώστε να καταλήξει σε έναν υβριδικό μηχανικό που έχει σε βάθος γνώσεις σε όλες τις διαφορετικές πτυχές και μπορεί να συνδέσει αυτά τα μέρη μαζί σε ένα χρήσιμο και εμπορικά βιώσιμο σύστημα. Ταυτόχρονα, εστιάζουμε στις πραγματικές εφαρμογές της ΤΝ, την επιχειρησιακή ανάπτυξη και τις επιχειρηματικές περιπτώσεις, για να ξεφύγουμε από τη θεωρία και να δώσουμε τη θέση μας στις πρακτικές εφαρμογές.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS-EDU-2022-CBHE