Το Όραμά Μας

ΟΡΑΜΑ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος είναι ένα από τα πλέον σημαντικά Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 2010 και είναι ένα λαμπρό Ακαδημαϊκό Ίδρυμα παροχής υψηλού επιπέδου Ανώτατης Εκπαίδευσης με έμφαση στην δημιουργία εφαρμοσμένης γνώσης αιχμής στοχεύοντας παράλληλα στην παροχή άριστων ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή του κοινότητα καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Υπό την καθοδήγηση του Προέδρου του κου Γεωργίου Μ. Λεπτού, ο στρατηγικός στόχος και όραμα του αείμνηστου Ιδρυτού του Μιχαλάκη Λεπτού είναι η ανάπτυξη ενός ανθρωποκεντρικού εκπαιδευτικού Οργανισμού διεθνών ποιοτικών χαρακτηριστικών, υψηλής κοινωνικής ευθύνης και αρίστων ακαδημαϊκών πρακτικών. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος στοχεύει να συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη, στην πρόοδο της επιστήμης, μέσω διαδραστικών και καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων και της ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας, καθώς και στην δημιουργία υψηλού επιπέδου επιστημόνων και επαγγελματιών στα σύγχρονα γνωστικά πεδία.

Μέσω της δομής και του περιεχομένου των νέων και ανανεωμένων Προγραμμάτων Σπουδών του, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος προωθεί την δημιουργία γνώσης και έρευνας αιχμής και δημιουργεί μεγάλη δυναμική και ευκαιρίες στα πεδία των σύγχρονων αγορών για την φοιτητική του κοινότητα. Οι δε απονεμόμενοι Τίτλοι Σπουδών προσφέρουν στο/στη φοιτητή/τρια την απαραίτητη γνώση και τις κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες για την ομαλή ενσωμάτωση στα καινοτόμα επαγγέλματα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του 21ου αιώνα.