Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (DLU) στο Πανεπιστήμιο Neapolis χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία για μια πλατφόρμα που προσφέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε σύγχρονες εξειδικεύσεις. Ο σκοπός της  DLU είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου τόσο στη μακροπρόθεσμη όσο και στη βραχυπρόθεσμη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η βασική φιλοσοφία της DLU είναι να διασφαλίσει την ισότητα στην πρόσβαση σε πληροφορίες και σεβασμό στις ανάγκες κάθε φοιτητή του Πανεπιστημίου μας. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια μονάδα που θα είναι ένα πρότυπο  στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλα τα πανεπιστήμια που προσφέρουν παρόμοια προγράμματα σπουδών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΣΠΟΥΔΑΣΕ ΜΕ ΕΥΕΛΙΞΙΑ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ECTS : ΓΛΩΣΣΕΣ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια (BSc)

240 ECTS Αγγλικά 4 Χρόνια

Ψυχολογία (BSc)

240 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 4 Χρόνια

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ECTS : ΓΛΩΣΣΕΣ : ΔΙΑΡΚΕΙΑ :

Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (MSc)
Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (δεν απαιτείται υποβολή για αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια

Δημόσια Διοίκηση (MPA)

με τρεις κατευθύνσεις:

  1. Γενική Διοίκηση
  2. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
  3. Εκπαιδευτική Διοίκηση

90 ECTS Ελληνικά 1,5 Χρόνια

Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και την Ασφάλεια (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια

Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

90 ECTS Ελληνικά 1,5 Χρόνια

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MBA)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια

Εγκληματολογική Λογιστική (MSc)
Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (δεν απαιτείται υποβολή για αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MSc)

90 ECTS Ελληνικά 1,5 Χρόνια

Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια

Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία (MA)

90 ECTS Ελληνικά 1,5 Χρόνια

Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια

Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια

Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια

Ψηφιακό Μάρκετινγκ (MSc)

90 ECTS Ελληνικά ή Αγγλικά 1,5 Χρόνια