Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Εξ Αποστάσεως)

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ


Το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ είναι πιστοποιημένο απο τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας και πιστοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ψηφιακού Μάρκετινγκ (DMI).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει να προωθήσει τον επαγγελματισμό των φοιτητών σε έναν κόσμο, όπου οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής και καινοτόμου σκέψης των φοιτητών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και τις ερευνητικές τάσεις του ψηφιακού μάρκετινγκ. Ο τομέας του ψηφιακού μάρκετινγκ εξελίσσεται ταχέως παράλληλα με την ανάγκη των επαγγελματιών της αγοράς να είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης γνώσης. Σε αυτό το βαθμό, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκστοχεύει να εξοπλίσει τους φοιτητές με εργαλεία και τεχνικές κριτικής ανάλυσης και προσέγγισης υψηλού βαθμού επαγγελματικών προτύπων. Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει στην προώθηση των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών εφαρμοζόμενες σε πραγματικού κόσμου καταστάσεις.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει, συνδυάζοντας τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές προσεγγίσεις:

 • στην καθοδήγηση των φοιτητών μέσω των εισερχόμενων αλλαγών και την προετοιμασία τους για να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ανάπτυξη σε ένα τοπίο μάρκετινγκ που αναμορφώνεται συνεχώς από τις νέες τεχνολογίες,
 • να παρέχει στους φοιτητές μια ψηφιακά-εστιασμένη αντίληψη για το μάρκετινγκ και διδασκαλία σχετική με τον τρόπο χρήσης των αναδυόμενων ψηφιακών καναλιών στις στρατηγικές μάρκετινγκ,
 • να παρέχει στους φοιτητές μια δυνατότητα ευρείας αξιολόγησης σε τρεις βασικούς τομείς, α) τα βασικά του μάρκετινγκ, β) τις ψηφιακές μεθόδους μάρκετινγκ και γ) την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα,
 • στον εξοπλισμό των φοιτητών με αναλυτικά και ερευνητικά εργαλεία για να αναλάβουν εντατική έρευνα και να εφαρμόζουν ερευνητικά έργα σε καταστάσεις πραγματικού κόσμου,
 • στην ανάπτυξη επαγγελματιών σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προτύπων στον σύγχρονο τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ανακοινώνει την επαγγελματική πιστοποίηση του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ψηφιακό Marketing (MSc) από τον πλέον διεθνώς καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης στο ψηφιακό marketing, το Digital Marketing Institute (DMI).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν την ιδιότητα του Certified Digital Marketing Associate, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και χωρίς περαιτέρω κόστος και εξετάσεις  πιστοποίησης και εγγράφονται δια βίου μέλη του Καταλόγου των Certified Professionals του DMI, ο οποίος σήμερα αριθμεί παγκοσμίως 55.000 επαγγελματίες του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του DMI με δυνατότητα αξιοποίησης  μελετών περίπτωσης (case studies), ασκήσεων προσομοίωσης, ηλεκτρονικών βιβλίων και εγχειριδίων, ενώ οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του DMI με τις αντίστοιχες δυνατότητες  των φοιτητών.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ψηφιακό Marketing προσφέρει μία σε βάθος και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα κύρια αντικείμενα του ψηφιακού marketing περιλαμβανομένων της στρατηγικής και του σχεδιασμού, έρευνας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη ψηφιακή διαφήμιση, στη βελτιστοποίηση ιστοτόπου και την ανάλυση δεδομένων.

Η πιστοποίηση από το Digital Marketing Institute παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς νέας γνώσης προς τους φοιτητές μέσα από την επικαιροποίηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού από παγκοσμίως καταξιωμένους ειδικούς στο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.  Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες του ψηφιακού marketing, αποκτούν την αναγκαία κατάρτιση να δημιουργήσουν και καθοδηγήσουν μία στρατηγική ψηφιακού marketing για κάθε μεγέθους επιχείρηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του Προγράμματος στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς.
 • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • αξιολογούν και συζητούν κριτικά τις έννοιες και τις θεωρίες που σχετίζονται με τον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε πολύπλοκα προβλήματα πραγματικής ζωής στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις για τη δημιουργία στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την έρευνα στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και να συζητούν τις πρόσφατες τάσεις και έννοιες έρευνας,
 • αναλύουν και να εφαρμόζουν ερευνητικά εργαλεία στο σχεδιασμό και την ανάληψη αυστηρής και ανεξάρτητης έρευνας στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • επιδεικνύουν προηγμένες δεξιότητες στην ανάλυση και την αποτελεσματική χρήση δεδομένων έρευνας, μεγάλα δεδομένα και ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την παροχή λύσεων σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα,
 • αναπτύξουν επαγγελματισμό και κριτική συνειδητοποίηση των επαγγελματικών προτύπων που χαρακτηρίζονται από ήθος, δημιουργικότητα και αυτοδιαχείριση,
 • εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες, να συνεργάζονται και να δημιουργούν επαγγελματικές σχέσεις με διαφορετικά ακροατήρια,
 • αξιολογούν και αξιοποιούν με κριτικό πνεύμα πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών και να τις μεταφέρουν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μία ποικιλία από μέσα ενημέρωσης με ευαισθητοποίηση και επαγγελματική ευθύνη για τα ζητήματα ασφάλειας του ψηφιακού περιβάλλοντος,
 • επιδεικνύουν δεξιότητες στην κριτική αξιολόγηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών διαδικτύου στο ψηφιακό μάρκετινγκ σε πραγματικές καταστάσεις.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ ακολουθεί μια στρατηγική με επίκεντρο τους σπουδαστές που βασίζεται σε ένα συνδυασμό διαφόρων ενεργητικών τεχνικών μάθησης που στοχεύουν στην ενσωμάτωση σεναρίων του πραγματικού κόσμου στο κύριο μέρος των δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακόυ και ταυτόχρονα, μέσω μιας στρατηγικής με γνώμονα την έρευνα, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους σπουδαστές με δεξιότητες εφαρμοσμένης έρευνας. Είναι απαραίτητο οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, να μάθουν, μέσω ενεργού διδασκαλίας και μάθησης, τις σύνθετες τεχνικές που συνδυάζουν την πραγματική ζωή και τις ερευνητικές πτυχές με στόχο την δημιουργία επαγγελματιών με υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προτύπων. Σε αυτό το βαθμό, η επικεντρωμένη προσέγγιση στους φοιτητές εφαρμόζεται μέσω διαδραστικών εργασιών και διαμορφωτικών αξιολογήσεων (μη βαθμολογημένων) οι οποίες προγραμματίζονται και αναφέρονται σε κάθε οδηγό μαθήματος. Επιπλέον, το γνωστικό ταξίδι εμπλουτίζεται με παιχνίδια προσομοίωσης από γνωστά ολοκληρωμένα πακέτα προσομοίωσης και το Neapolis Experiential Learning Tasks-NEST, το οποίο προσφέρει την δυνατότητα δραστηριοτήτων, που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Κάθε μάθημα αξιολογείται μέσω ενδιάμεσης εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν συμμετείχε στην εξέταση ή δεν παρακολούθησε το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, δικαιούται να κάνει επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

Το 30% ή το 40% της τελικής βαθμολογίας των φοιτητών σε κάθε μάθημα αντιστοιχεί στην απόδοσή τους κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση ή σε άλλες μαθησιακές δραστηριότητες, ενώ το 60% ή το 70% – ανάλογα με το ποσοστό της ενδιάμεσης αξιολόγησης – αντιστοιχεί στην απόδοσή τους στις τελικές εξετάσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί προβιβάσιμος βαθμός σε ένα μάθημα, οι φοιτητές πρέπει να εξασφαλίσουν ένα βαθμό επιτυχίας (δηλαδή 50% ή υψηλότερο) στο σύνολο των διαφορετικών μορφών αξιολόγησης.

Η διατριβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 13.000 λέξεις και περισσότερο από 15.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας και της περίληψης. Μετά την υποβολή, ο κύριος επιβλέπων ετοιμάζει γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση με τη συγκατάθεσή του για δημόσια υποστήριξη. Η υπεράσπιση της διατριβής γίνεται δημοσίως ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DDM515Ψηφιακό ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό7.5
DMBA500Μεθόδοι έρευνας και Ανάλυση ΔεδομένωνΥποχρεωτικό7.5
DMBA561Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή Επικοινωνία Υποχρεωτικό7.5
DDM504Ψηφιακή συμπεριφορά καταναλωτήΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DDM505Στρατηγικές Ψηφιακής Επικοινωνίας και Κοινωνικών ΜέσωνΥποχρεωτικό7.5
DDM508Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων και Μετρικά Mάρκετινγκ Υποχρεωτικό7.5
DMBA584Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΥποχρεωτικό7.5
DIS507Αναδυόμενες Τεχνολογίες ΑιχμήςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DDIS600Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, η αξιολόγηση του φοιτητή πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία σε 8 μαθήματα, καθώς και τη διπλωματική του εργασία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό , οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Επικοινωνίας και Πληροφορικής. Τα γενικά κριτήρια εισδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα των προηγούμενων σπουδών με βαθμό 6.5/10 ή 2:1 και στην καταλληλότητα του υποψηφίου για το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ .

Οι φοιτητές αναμένεται να έχουν ως ελάχιστο προαπαιτούμενο υπόβαθρο στο μάρκετινγκ. Σε περιπτώσεις αιτήσεων με ελλιπές υπόβαθρο στο μάρκετινγκ, οι φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν με επιτυχία σε σχετικό προπτυχιακό μάθημα όπως τις Αρχές του Μάρκετινγκ (BUSN104).

Ο συντονιστής του Μεταπτυχιακoύ θα συμμετάσχει ενεργά στην ανασκόπηση των αιτήσεων και η έγκρισή του θα απαιτηθεί πριν από την αποδοχή οποιουδήποτε φοιτητή στο Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ.

Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις)
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αναστασία Ρέππα

Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Συντονίστρια MPA: (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση)

H Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και οργανωσιακής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο. Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο...

Χριστός Χριστοδούλου-Βόλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης...

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Επισκέπτης Ερευνητής στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ο Δρ. Νικόλαος Αποστολόπουλος κατάγεται από το Βλάση Μεσσηνίας και για πολλά χρόνια εργάστηκε στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου...

Αντώνιος Ζαΐρης

Επίκουρος Καθηγητής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ

Υπεύθυνος Διεθνών Συνεργασιών και Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων

Ο Αντώνιος Ζαΐρης γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες και έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η διδακτορική του διατριβή ήταν σε θέματα Συμπεριφοράς Καταναλωτή, με ειδίκευση στο Λιανικό εμπόριο...

Ανδρέας Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

Συντονιστής Πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων (BScBA) και Πτυχίου Ψηφιακής Επιχειρηματικότητας

Ο Ανδρέας Μασούρας γεννήθηκε το 1980 στην Λευκωσία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Μιχαηλίνα Σιακαλλή

Λέκτορας στα Χρηματοοικονομικά

Συντονίστρια Πρακτικής Ασκησης, Student Affairs

Η Μιχαηλίνα Σιακαλλή έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο του Sheffield με εξειδίκευση στις Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις. Την περίοδο 2006-2008 έχει αποκτήσει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία...

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης

Λέκτορας στις Δημόσιες Πολιτικές

Γενικός Συντονιστής στο MPA

Ο Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης είναι Λέκτορας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιες Πολιτικές», Οικονομολόγος και Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών...

Δήμητρα Λατσού

Λέκτορας στο Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Η Δήμητρα Λατσού είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο επιστημονικό πεδίο: Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών...

Γεώργιος Δεϊρμεντζόγλου

Λέκτορας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Γεώργιος Δεϊρμεντζόγλου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς...

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης

Επισκέπτης Καθηγητής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Χρηματοοικονομικών, και Οργανωσιακής Συμπεριφοράς

Ο Θεμιστοκλής Λαζαρίδης είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) στη διοίκηση επιχειρήσεων και διδάκτορας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης...

Έλενα Πολυδώρου

Επισκέπτης Λέκτορας – Βοηθός Διδασκαλίας στην Υποστήριξη

H Έλενα Πολυδώρου αποφοίτησε από το Α᾽ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ στην Πάφο το 2007. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2011....

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.