Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Εξ Αποστάσεως)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Αναγνωρισμένο από ΔΙΠΑΕ και ΔΟΑΤΑΠ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει να προωθήσει τον επαγγελματισμό των φοιτητών σε έναν κόσμο, όπου οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στην ενίσχυση της κριτικής και καινοτόμου σκέψης των φοιτητών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις και τις ερευνητικές τάσεις του ψηφιακού μάρκετινγκ. Ο τομέας του ψηφιακού μάρκετινγκ εξελίσσεται ταχέως παράλληλα με την ανάγκη των επαγγελματιών της αγοράς να είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης γνώσης. Σε αυτό το βαθμό, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει να εξοπλίσει τους φοιτητές με εργαλεία και τεχνικές κριτικής ανάλυσης και προσέγγισης υψηλού βαθμού επαγγελματικών προτύπων. Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει στην προώθηση των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών εφαρμοζόμενες σε πραγματικού κόσμου καταστάσεις.

Ειδικότερα, το Μεταπτυχιακό στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ στοχεύει, συνδυάζοντας τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές προσεγγίσεις:

 • στην καθοδήγηση των φοιτητών μέσω των εισερχόμενων αλλαγών και την προετοιμασία τους για να είναι σε θέση να δημιουργήσουν ανάπτυξη σε ένα τοπίο μάρκετινγκ που αναμορφώνεται συνεχώς από τις νέες τεχνολογίες,
 • να παρέχει στους φοιτητές μια ψηφιακά-εστιασμένη αντίληψη για το μάρκετινγκ και διδασκαλία σχετική με τον τρόπο χρήσης των αναδυόμενων ψηφιακών καναλιών στις στρατηγικές μάρκετινγκ,
 • να παρέχει στους φοιτητές μια δυνατότητα ευρείας αξιολόγησης σε τρεις βασικούς τομείς, α) τα βασικά του μάρκετινγκ, β) τις ψηφιακές μεθόδους μάρκετινγκ και γ) την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα,
 • στον εξοπλισμό των φοιτητών με αναλυτικά και ερευνητικά εργαλεία για να αναλάβουν εντατική έρευνα και να εφαρμόζουν ερευνητικά έργα σε καταστάσεις πραγματικού κόσμου,
 • στην ανάπτυξη επαγγελματιών σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προτύπων στον σύγχρονο τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, ανακοινώνει την επαγγελματική πιστοποίηση του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο Ψηφιακό Marketing (MSc) από τον πλέον διεθνώς καταξιωμένο φορέα πιστοποίησης στο ψηφιακό marketing, το Digital Marketing Institute (DMI).

Οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν την ιδιότητα του Certified Digital Marketing Associate, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και χωρίς περαιτέρω κόστος και εξετάσεις  πιστοποίησης και εγγράφονται δια βίου μέλη του Καταλόγου των Certified Professionals του DMI, ο οποίος σήμερα αριθμεί παγκοσμίως 55.000 επαγγελματίες του κλάδου.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του DMI με δυνατότητα αξιοποίησης  μελετών περίπτωσης (case studies), ασκήσεων προσομοίωσης, ηλεκτρονικών βιβλίων και εγχειριδίων, ενώ οι διδάσκοντες έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του DMI με τις αντίστοιχες δυνατότητες  των φοιτητών.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Ψηφιακό Marketing προσφέρει μία σε βάθος και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα κύρια αντικείμενα του ψηφιακού marketing περιλαμβανομένων της στρατηγικής και του σχεδιασμού, έρευνας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στη ψηφιακή διαφήμιση, στη βελτιστοποίηση ιστοτόπου και την ανάλυση δεδομένων.

Η πιστοποίηση από το Digital Marketing Institute παρέχει τη δυνατότητα συνεχούς νέας γνώσης προς τους φοιτητές μέσα από την επικαιροποίηση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού από παγκοσμίως καταξιωμένους ειδικούς στο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.  Οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες του ψηφιακού marketing, αποκτούν την αναγκαία κατάρτιση να δημιουργήσουν και καθοδηγήσουν μία στρατηγική ψηφιακού marketing για κάθε μεγέθους επιχείρηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του Προγράμματος στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς.
 • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αναμένεται να:

 • αξιολογούν και συζητούν κριτικά τις έννοιες και τις θεωρίες που σχετίζονται με τον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • επιδεικνύουν δεξιότητες κριτικής ανάλυσης σε πολύπλοκα προβλήματα πραγματικής ζωής στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • αξιολογούν με κριτικό πνεύμα τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις για τη δημιουργία στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την έρευνα στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ και να συζητούν τις πρόσφατες τάσεις και έννοιες έρευνας,
 • αναλύουν και να εφαρμόζουν ερευνητικά εργαλεία στο σχεδιασμό και την ανάληψη αυστηρής και ανεξάρτητης έρευνας στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ,
 • επιδεικνύουν προηγμένες δεξιότητες στην ανάλυση και την αποτελεσματική χρήση δεδομένων έρευνας, μεγάλα δεδομένα και ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την παροχή λύσεων σε περίπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα,
 • αναπτύξουν επαγγελματισμό και κριτική συνειδητοποίηση των επαγγελματικών προτύπων που χαρακτηρίζονται από ήθος, δημιουργικότητα και αυτοδιαχείριση,
 • εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες, να συνεργάζονται και να δημιουργούν επαγγελματικές σχέσεις με διαφορετικά ακροατήρια,
 • αξιολογούν και αξιοποιούν με κριτικό πνεύμα πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα πηγών και να τις μεταφέρουν αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας μία ποικιλία από μέσα ενημέρωσης με ευαισθητοποίηση και επαγγελματική ευθύνη για τα ζητήματα ασφάλειας του ψηφιακού περιβάλλοντος,
 • επιδεικνύουν δεξιότητες στην κριτική αξιολόγηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών διαδικτύου στο ψηφιακό μάρκετινγκ σε πραγματικές καταστάσεις.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» προσφέρεται με τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πλήρους ή μερικής φοίτησης.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DDM515Ψηφιακό ΜάρκετινγκΥποχρεωτικό7.5
DMBA500Μεθόδοι έρευνας και Ανάλυση ΔεδομένωνΥποχρεωτικό7.5
DMBA561Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή Επικοινωνία Υποχρεωτικό7.5
DDM504Ψηφιακή συμπεριφορά καταναλωτήΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DDM505Στρατηγικές Ψηφιακής Επικοινωνίας και Κοινωνικών ΜέσωνΥποχρεωτικό7.5
DDM508Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων και Μετρικά Mάρκετινγκ Υποχρεωτικό7.5
DMBA584Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΥποχρεωτικό7.5
DIS507Αναδυόμενες Τεχνολογίες ΑιχμήςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DDIS600Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, η αξιολόγηση του φοιτητή πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία σε 8 μαθήματα, καθώς και τη διπλωματική του εργασία.

Περιγραφές μαθημάτων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς από αναγνωρισμένα προγράμματα από τον  Α.Τ.Ε.Ε.Ν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Επισκέπτης Ερευνητής στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ο Δρ. Νικόλαος Αποστολόπουλος κατάγεται από το Βλάση Μεσσηνίας και για πολλά χρόνια εργάστηκε στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου...

Ανδρέας Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

Συντονιστής Εξ΄αποστάσεως Προγράμματος MBA (En) και Συμβατικού Προγράμματος MBA

Ο Ανδρέας Μασούρας γεννήθηκε το 1980 στην Λευκωσία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης...

Γεώργιος Δεϊρμεντζόγλου

Λέκτορας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Γεώργιος Δεϊρμεντζόγλου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς...

Αναστασία Ρέππα

Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Συντονίστρια MPA: (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση)

H Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και οργανωσιακής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο. Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο...

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Δήμητρα Λατσού

Λέκτορας στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Η Δήμητρα Λατσού είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο επιστημονικό πεδίο: Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών...

Έλενα Πολυδώρου

Επισκέπτης Λέκτορας – Βοηθός Διδασκαλίας στην Υποστήριξη

H Έλενα Πολυδώρου αποφοίτησε από το Α᾽ Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ στην Πάφο το 2007. Σπούδασε Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές της το 2011....