ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Ανεξάρτητη έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις διακρίνεται για το υψηλό επίπεδο των ακαδημαϊκών του και τη συνεχή προσπάθειά τους για αριστεία στην έρευνα στους αντίστοιχους τομείς τους. Μεγάλος αριθμός του προσωπικού του Πανεπιστημίου συμμετέχει σε προγράμματα που εκτελούνται από άλλα πανεπιστήμια ή ιδρύματα. Καθηγητές μας κλήθηκαν να συμβάλουν σε τέτοια έργα με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, με το κύρος και την εμπειρία τους.