ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Ερευνητικό Εργαστήριο για θέματα Διατροφής και Εμφάνισης

Το Ερευνητικό Εργαστήριο για θέματα Διατροφής και Εμφάνισης (Ε.Ε.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου έχει αποστολή να εντοπίζει, να κατανοεί και να διερευνά περαιτέρω θέματα που αφορούν την εικόνα του σώματος, τις δυσλειτουργικές διατροφικές συνήθειες και άλλες συναφείς ανησυχίες. Στη σύγχρονη κοινωνία, οι ανησυχίες σχετικά με την εικόνα του σώματος και τις δυσλειτουργικές διατροφικές συνήθειες αυξάνονται σημαντικά αφού ενθαρρύνεται ευρέως η επίτευξη μιας ιδανικής εικόνας ή/και τρόπου ζωής.

Το Ε.Ε.Δ.Ε. στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η εικόνα του σώματος και οι δυσλειτουργικές διατροφικές συνήθειες επηρεάζουν ψυχολογικούς μηχανισμούς, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό/κοινωνικό επίπεδο. Στόχος του εργαστηρίου είναι αφενός να ενημερώνει και να εκπαιδεύει μια ποικιλία ομάδων ανθρώπων, όπως τις ερευνητικές κοινότητες, την ακαδημία, τους εφαρμοσμένους θεραπευτές και το ευρύ κοινό, και αφετέρου να βοηθά στην εφαρμογή της παραχθείσας γνώσης για καλύτερη υγεία.

To Ε.Ε.Δ.Ε. προσπαθεί επίσης να συμμετέχει σε κοινοτικές οργανώσεις με την εφαρμογή προγραμμάτων που σχετίζονται με την εικόνα του σώματος και τις δυσλειτουργικές διατροφικές συνήθειες και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες που προάγουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ανησυχίες και την εκτίμηση του σώματος.