ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

DMDE

Το Master in Digital Entrepreneurship (DMDE) προσφέρει στους διεθνείς φοιτητές μια νοοτροπία προσανατολισμένη στην αγορά, παρέχοντας δεξιότητες και ικανότητες σχετικά με επιχειρηματικές ιδέες, έναρξη νέων (e)επιχειρήσεων, κατανόηση και εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, ανάπτυξη σχεδιαστικής σκέψης σχετικά με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των μελλοντικών δυνητικών πελατών, κ.λπ.
Το DMDE θα συνδυάσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ενσωματώνοντας μελέτες περιπτώσεων της βιομηχανίας ως μια μοναδική εμπειρία σε ένα διεθνές πρόγραμμα κοινών σπουδών.
Η διεθνής διάσταση του προγράμματος θα επιτευχθεί μέσω:

  • από κοινού παροχή ενός προγράμματος σπουδών σε 3 ΑΕΙ (UET, FH-Joanneum και NUP) σε 3 διαφορετικές χώρες (AL, AT, CY),
  • Κύρια ομάδα στόχου είναι οι άριστοι φοιτητές παγκοσμίως,
  • κινητικότητα για τους εγγεγραμμένους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό,
  • Εταίροι και εμπλεκόμενοι νομοί του προγράμματος,

Το DMDE θα αποτελείται από 120 ECTS οργανωμένα σε 4 εξάμηνα, με τέσσερις βασικούς τομείς:

  • Επιχειρηματική νοοτροπία – οι κεντρικές δεξιότητες αναπτύσσονται και ενισχύονται μέσω εργαστηρίων του προγράμματος,
  • Service Engineering, Digital and Data Technologies, Tech Labs – Διδάσκονται οι φοιτητές σε τεχνολογίες αιχμής, service engineering και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα. Τα έργα Tech Lab αφορούν τους στενούς δεσμούς μεταξύ θεωρίας και πρακτικής.
  • Venture Creation, Corporate Entrepreneurship, Co-Innovation – Οι σπουδαστές αποκτούν σημαντική τεχνογνωσία σχετικά με τη σύσταση εταιρειών και την εταιρική επιχειρηματικότητα.
  • Startup Labs – Αποτελούν το επίκεντρο του προγράμματος σπουδών: Οι φοιτητές εφαρμόζουν τις θεωρητικές τους γνώσεις για την ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών ιδεών σε μικρές διεπιστημονικές ομάδες. Παρέχονται γνώσεις από τη δημιουργία μιας νεοφυούς επιχείρησης έως την προώθηση της καινοτομίας σε μια εταιρεία. Τα Tech Labs παρέχουν τεχνική υποστήριξη και τους επιτρέπουν να δοκιμάσουν ψηφιακά ή υβριδικά επιχειρηματικά μοντέλα. Η προσέγγιση της διαδραστικής μάθησης με βάση το έργο και με εισροές από διεπιστημονικές πηγές θα αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης για τους φοιτητές. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονείμει στους φοιτητές κοινό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ”Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα”.