ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

FET

Έως και ένας στους πέντε ανθρώπους ζει με μια ιατρική πάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση. Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία, ο ιδανικός τρόπος εμφάνισης βρίσκεται παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, γεγονός που μειώνει την ποικιλομορφία και στιγματίζει τους πολλούς ανθρώπους των οποίων η εμφάνιση αποκλίνει από τις αντιληπτές «νόρμες». Ένας μεγάλος όγκος ερευνών καταγράφει τις ψυχολογικές και κοινωνικές προκλήσεις που εμποδίζουν την καθημερινή ζωή παιδιών, νέων και ενηλίκων με αυτές τις παραμορφωτικές συνθήκες. Η επείγουσα ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πληγέντων εντοπίστηκε στη Δράση COST CA16234 όταν οι εταίροι της κοινοπραξίας, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, συζήτησαν αυτό το πρόβλημα και διεξήγαγαν ανάλυση αναγκών. Το έργο FACE EQUALITY TRAINING θα αναπτύξει, θα δοκιμάσει, θα βελτιώσει και θα διαδώσει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 1. Ένα μονοήμερο πρόγραμμα κατάρτισης βασισμένο σε τεκμήρια για επαγγελματίες υγείας και ΜΚΟς καλύπτοντας:
  1. το τρέχον κοινωνικό πλαίσιο και τις πιέσεις που δέχονται τα άτομα/οικογένειες που επηρεάζονται από ορατές διαφορές (συμπεριλαμβανομένων των αρνητικών επιπτώσεων των «μύθων ομορφιάς», έλλειψη κατανόησης στο ευρύ κοινό σχετικά με τις αιτίες/συνέπειες/προκλήσεις της ορατής διαφορετικότητας
  2. τις τρέχουσες προκλήσεις για τα άτομα με παραμορφώσεις/κρανιοπροσωπικές παθήσεις και τις οικογένειές τους
  3. τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις (δεξιότητες για το άτομο, παρεμβάσεις με βάση την κοινότητα, πρωτοβουλίες σε κοινωνικό επίπεδο)
  4. τον κοινωνικό ακτιβισμό (αποτελεσματικές εκστρατείες δημόσιας εκπαίδευσης, π.χ. προώθηση της ισότητας προσώπου, ψηφιακός ακτιβισμός, συνεργατικός ακτιβισμός
  5. την απόκτηση δεξιοτήτων εργαζομένων στην κοινότητα για να προσφέρουν αποτελεσματική υποστήριξη
 2. Ένα πρότυπο και πλαίσιο, με εργαλεία (πηγές που βασίζονται σε τεκμήρια), για την υποστήριξη εργαστηρίων για εργαζομένους στην κοινότητα (εκπαιδευτικούς, πανεπιστημιακούς, λειτουργοί νεολαίας, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κ.λπ. και φορείς χάραξης πολιτικής (τοπική/εθνική κυβέρνηση, λειτουργοί φιλανθρωπικών οργανώσεων, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.λπ.), μαζί με τη λειτουργία άμεσων εργαστηρίων για οικογένειες και ασθενείς. Θα συμπεριληφθεί εκτενής παιδαγωγική έκθεση και οδηγός. Αυτό θα εξοπλίσει όσους έχουν εκπαιδευτεί από το έργο να εκπαιδεύσουν και άλλους.