ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Οδηγίες για Συγγραφείς

Δεχόμαστε την υποβολή άρθρων που έχουν υπερασπιστεί με επιτυχία και έχουν λάβει άριστη βαθμολογία κατά τη διάρκεια της υπεράσπισης viva/διατριβής (βαθμός τουλάχιστον 90%). Καλωσορίζουμε υποβολές από θέματα που σχετίζονται με όλους τους κλάδους που καλύπτονται από τη Σχολή Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής (τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογία πληροφοριών, οικονομία, επιχειρήσεις, λογιστική, χρηματοοικονομικά κ.λπ.), με ίση έμφαση σε όλους τους θεματικούς τομείς.

  • Οι εργασίες θα πρέπει να υποβάλλονται στα αγγλικά.
  • Οι υποβληθείσες εργασίες θα πρέπει να είναι μεταξύ 2000-3000 λέξεων (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, ενώ τα παραρτήματα και οι αναφορές εξαιρούνται).
  • Όλες οι αναφορές στο άρθρο πρέπει να μορφοποιηθούν χρησιμοποιώντας το στυλ αναφοράς APA.
  • Οι υποβληθείσες εργασίες παραλαμβάνονται σε κυλιόμενη βάση από τους συντάκτες της εκάστοτε ενότητας, οι οποίοι προτείνουν μια αρχική σύσταση.
  • Τα αποδεκτά δημοσιεύονται στην ενότητα «NUP Student Scientific Letters» του Αποθετηρίου HEPHAESTUS.
  • Τα άρθρα πρέπει να παρέχονται σε μορφή LaTeX ή Microsoft Word.