Στόχος του Τμήματος Εκτίμησης και Ανάπτυξης Ακινήτων είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επαγγελματιών σε έναν από τους κύριους τομείς

Ο χαρακτήρας, οι στόχοι και οι διαδικασίες που διέπουν το Τμήμα στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες: Εκπαίδευση: Συσσωρευμένη γνώση

Βασική αρχή που διέπει τόσο το Τμήμα όσο και τα Προγράμματα που υπάγονται σε αυτό, είναι η καλλιέργεια

Η ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Σας καλωσορίζω θερμά στη Σχολή μας, μια vέα  και διαρκώς εξελισσόμενη Σχολή,  η οποία απαρτίζεται από τρία  Τμήματα :

 

  • AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
  • ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
  • ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
Κοσμήτωρ Σχολής Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικων Επιστημών

Σόλων Ξενόπουλος

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Real Estate έχει εξασφαλίσει πιστοποίηση από το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

Τα προγράμματα Αρχιτεκτονικής, Πολιτικών Μηχανικών και Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων έχουν πιστοποιηθεί από το Επαγγελματικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Ε.Τ.Ε.Κ.).

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονική Τοπίου έχει αναγνωριστεί ως μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σχολών Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ECLAS).