ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

scroll

Ο χαρακτήρας, οι στόχοι και οι διαδικασίες που διέπουν το Τμήμα στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:

 • Εκπαίδευση: Συσσωρευμένη γνώση  μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας καθώς και η διάχυση  αυτής.
 • Έρευνα: Δημιουργία  εποικοδομητικής  διασύνδεσης μεταξύ έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και η ικανοποίηση  αναγκών  και  απαιτήσεων της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και της κοινότητας.
 • Διεθνοποίηση: Εξωστρέφεια και η δημιουργία  ισχυρών διεθνών ακαδημαϊκών  δεσμών.
 • Υπηρεσίες στην κοινωνία και την κοινότητα: ταυτότητα και άξονας καθημερινής λειτουργίας.
 • Δημόσια εικόνα:  Συνεχής συνεισφορά και υπηρεσίες  στην κοινότητα.
 • Τεχνικές Υποδομές: Εργαστήρια Μηχανικής στεγαζόμενα σε έναν ανεξάρτητο ορθογώνιο χώρο 200 m2 στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης που  περιλαμβάνουν και χώρο διαλέξεων/παρουσιάσεων χωρητικότητας 24 θέσεων.

Λειτουργούν τέσσερα εργαστήρια:

 1. Το Εργαστήριο Αντοχής Υλικών
 2. Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Μηχανικής
 3. Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος
 4. Το Εργαστήριο Τοπογραφίας

Επιπλέον, δύο Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι εξοπλισμένα με τα απαραίτητα μηχανήματα και το τεχνικό λογισμικό για κάλυψη των σχεδιαστικών και υπολογιστικών απαιτήσεων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος:

 1. Το Εργαστήριο Σχεδιασμού με Ψηφιακά Μέσα (CADLab)
 2.  Το Εργαστήριο Πληροφορικής (iLab)
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Τμήμα συνεργάζεται με φορείς, όπως ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προσφέρονται δύο προγράμματα σπουδών μέσω της ανάπτυξης διεπιστημονικών μαθημάτων και τη χρήση της υπάρχουσας γνώσης και έρευνας προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναγνώριση και Πιστοποίηση βέλτιστων πρακτικών ελέγχου ποιότητας από τον διεθνή φορέα αξιολόγησης Ποιότητας Sureplus Quality Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τον φορέα...

December 22, 2020

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το γραφείο Εισαγωγή έχει όλα τα έντυπα και πληροφορίες για τους φοιτητές

ΔΙΑΜΟΝΗ

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας

ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οικονομικές πληροφορίες, βοήθεια και έντυπα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Υπηρεσίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο

ERASMUS

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών, Erasmus και η σχετικές πληροφορίες

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γιάννης Μπέλλος

Αναπληρωτή Καθηγητή Δομικού Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικής

Συντονιστής Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού

Ο Δρ Μπέλλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δομικού Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής, και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (από το 2018)…

Η επιδίωξη της αριστείας στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και την έρευνα, σε βιώσιμες συνθήκες επιστημονικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής, κοινωνικής και αειφόρου ανάπτυξης