ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Jean Monnet Chair

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου φιλοξενεί έδρα Jean Monnet για την περίοδο 2020-2023. Η έδρα Jean Monnet  στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας του δικαίου της ΕΕ και του ποινικού δικαίου με έμφαση στη διασυνοριακή ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων. Στοχεύει επίσης στην υποστήριξη της πρωτότυπης έρευνας σχετικά με υφιστάμενα και προτεινόμενα μέσα και στρατηγικές που στοχεύουν σε παράνομα έσοδα στην ΕΕ μετά την εποχή της Λισαβόνας. Τρία υπάρχοντα προπτυχιακά μαθήματα  θα αναδιατυπωθούν για να δημιουργήσουν μια σταθερή βάση γνώσεων για το δίκαιο της ΕΕ. Παράλληλα. θα εισαχθεί ένα νέο τέταρτο προπτυχιακό μάθημα (Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο) που ασχολείται με πιο εξειδικευμένα θέματα σε αυτόν τον τομέα.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτής της πρότασης θα δώσουν μεγαλύτερη προβολή σε αυτόν τον τομέα σπουδών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η νομοθεσία της ΕΕ και οι εξελίξεις της σχετικά με τα προτεινόμενα ερευνητικά θέματα αποτελούν τομέα αιχμής στην έρευνα.