ΕΔΡΑ JEAN MONNET

Submenu

Η Έδρα Jean Monnet

Η Έδρα Jean Monnet στο NUP: Για τα επόμενα τρία χρόνια (2020-2022), το Πανεπιστήμιο μας θα έχει την τιμή να φιλοξενεί την υψηλού κύρους Έδρα Jean Monnet, που έχει απονεμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον Δρ. Γιώργο Παυλίδη για να προωθήσει περαιτέρω τη διδασκαλία και την έρευνά του στη θεματική «Targeting Criminal Assets in the European Union».

Η Συνθήκη της Λισαβόνας έχει επιταχύνει σημαντικά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (AFSJ). Σκοπός της Έδρας Jean Monnet στο NUP είναι να μελετήσει το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ που στοχεύει τα προϊόντα του εγκλήματος (Οδηγία 2019/1153, Οδηγία 2018/843, Κανονισμός 2018/1805, Οδηγία 2014/42). Εξετάζεται ειδικότερα η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής και των νομικών εργαλείων της ΕΕ και εντοπίζονται οι μεταρρυθμίσεις που θα διασφαλίσουν πληρέστερη συμμόρφωση των κανόνων της ΕΕ με τους διεθνείς κανόνες, ιδίως τις Συμβάσεις του ΟΗΕ και τις Συστάσεις της FATF.

Η Έδρα Jean Monnet στο NUP υποστηρίζει υπάρχουσες και νέες διδασκαλίες, ενώ μία σειρά από ερευνητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις θα δώσουν μεγαλύτερη προβολή σε αυτό το πεδίο σπουδών. Προωθείται επίσης η ανταλλαγή γνώσεων μέσω μιας σειράς working papers και μιας βάσης δεδομένων σχετικά με την καταπολέμηση των προϊόντων του εγκλήματος στην ΕΕ. Η όλη προσπάθεια συμβαδίζει με την αποστολή και φιλοδοξία Νομικής Σχολής του NUP να εδραιώσει μια ισχυρή παρουσία στο διεθνή νομικό διάλογο και στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Ο κάτοχος της Έδρας Jean Monnet: Δρ. Γιώργος Παυλίδης (PhD Geneva, LLM Warwick, LLM SMU, LLB Θεσσαλονίκη) είναι μέλος ΔΕΠ στη Νομική Σχολή του NUP από το 2013 και με περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές στα αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά και ελληνικά διατηρεί μια σημαντική ακαδημαϊκή παρουσία και συμβολή στο πεδίο του διεθνούς και του ενωσιακού δικαίου.