ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Kέντρο Έρευνας Διεθνούς Τουρισμού

Το Κέντρο Έρευνας Διεθνούς Τουρισμού (CITR) είναι μέρος του Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Το Κέντρο διενεργεί διεπιστημονικές έρευνες και προσφέρει εκπαίδευση που σχετίζεται με τον τουρισμό. Επίσης, ενεργεί ως όχημα προκειμένου το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι φοιτητές και οι συνεργάτες του Πανεπιστημίου να διενεργήσουν εφαρμοσμένες και βασικές έρευνες στον τομέα του τουρισμού.

Το Κέντρο γνωστοποιεί τυχόν νέα ευρήματα σε μέλη της τουριστικής βιομηχανίας, στην κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές, και βοηθάει στη διαμόρφωση πολιτικής, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που θα οδηγήσει στη βελτίωση του τουριστικού προγραμματισμού και στην ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης. Τα αντικείμενα έρευνας του Κέντρου είναι τα ακόλουθα:

  1. Στρατηγικός Σχεδιασμός, Διαχείριση και Marketing Προορισμών, συμπεριλαμβανόμενης της εκτίμησης τουριστικών αναπτυξιακών σχεδίων και στρατηγικών ανάπτυξης του κλάδου και των προσφερόμενων προϊόντων.
  2. Ανάλυση των επιπτώσεων του τουρισμού, συμπεριλαμβανόμενης της οικονομικής και κοινωνικής ανάλυσης σημαντικών δραστηριοτήτων και της αναγνώρισης και πρόβλεψης των αποτελεσμάτων από προτεινόμενα τουριστικά σχέδια ανάπτυξης
  3. Ανάλυση της Περιφερειακής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία εστιάζει στην ανάπτυξη της αγοράς εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Πάφο, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
  4. Έρευνα στους τομείς του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Τουριστικού Δικαίου.
  5. Ανάπτυξη και εδραίωση επιστημονικών και ερευνητικών συνεργασιών με άλλα ιδρύματα και κέντρα έρευνας και καινoτομίας.