ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Εργαστήριο Μάρκετινγκ

Το Εργαστήριο Μάρκετινγκ ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Το όραμα του εργαστηρίου Μάρκετινγκ είναι να γίνει κέντρο δημιουργίας και διάδοσης γνώσεων μάρκετινγκ, με στόχο την αντιμετώπιση αναδυόμενων ζητημάτων ανάπτυξης επιχειρήσεων, επωνυμίας και αγοράς, από την οπτική του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικότητας. Η αποστολή του εργαστηρίου είναι να εντοπίζει σύγχρονα ερευνητικά προβλήματα και να παρέχει λύσεις που δίνουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, επιχειρηματίες, κοινωνικούς φορείς και καταναλωτές, να συν δημιουργούν αξία και αμοιβαία επωφελείς σχέσεις. Το έργο του εργαστηρίου στοχεύει να ωφελήσει διάφορους κοινωνικούς φορείς και οικονομικούς τομείς (π.χ. λιανικό εμπόριο και αλυσίδες αξίας, τομείς επαγγελματικών και καταναλωτικών υπηρεσιών, εταιρείες τροφίμων και ποτών, ΜΚΟ και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.λπ.) και να δημιουργήσει κοινωνικό αντίκτυπο για όλους. Το Εργαστήριο έχει επίγνωση των τελευταίων εξελίξεων και τάσεων στις βέλτιστες πρακτικές μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του ψηφιακού μάρκετινγκ, της δέσμευσης πελατών, της δικτύωσης και των επιχειρηματικών σχέσεων, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ζητημάτων πελατών και προσπαθεί να δημιουργήσει εργασία που προάγει την τρέχουσα γνώση μάρκετινγκ, προς όφελος τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των επαγγελματίες ενδιαφερόμενους.

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι:

  • Η διεξαγωγή έρευνας για την περαιτέρω δημιουργία και διάδοση της γνώσης στους φοιτητές, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα.
  • Να χρησιμοποιήσει την εφαρμοσμένη έρευνα για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων συνδέσεων του NUP με περιφερειακούς και διεθνείς επιχειρηματικούς τομείς.
  • Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη μαθησιακή διαδικασία σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγραμμάτα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
  • Να ενισχύσει τις ερευνητικές ικανότητες και τη διδασκαλία με βάση την έρευνα στο πλαίσιο των διδακτικών προγραμμάτων, καθώς και των προγραμμάτων έρευνας και δια βίου μάθησης του NUP
  • Η ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασίών με άλλα ιδρύματα, και ανεξάρτητους ερευνητές και η ενίσχυση δεσμών συνεργασίας με τη βιομηχανία, εστιάζοντας (αλλά χωρίς να περιορίζουμε) τα ενδιαφέροντά μας στους τομείς: του λιανικού εμπορίου και της διαχείρισης λιανικής, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, του ψηφιακού μάρκετινγκ, της ψηφιακής επιχείρησης, της διαχείρισης μάρκετινγκ, της επικοινωνίας μέσων και του branding, της διαχείρισης υπηρεσιών και  θεμάτων  καταναλωτών, της συμπεριφορά καταναλωτών,  της έρευνα μάρκετινγκ, τις ποιοτικές και ποσοτικές μεθοδολογίες και της ενίσχυση της εσωτερίκευσης των Στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων εθνών.