ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

MYCOTICON – Η αναγνώριση και η αειφορική εκμετάλλευση των άγριων βρώσιμων μανιταριών σε αγροτικές περιοχές

Πρόγραμμα Lifelong Learning Program-LEONARDO DA VINCI-TRANSFER OF INNOVATION

Τίτλος: ‘MYCOTICON” (MYCOTa: Intereuropean COoperation Networ), Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas

 

Διάρκεια: 24 μήνες (ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011)

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα, Δια Βίου Μάθησης Leonardo Da Vinci με τίτλο MYCOT.I.CO.N (MYCOTa Intereuropean COoperation Network)- Η αναγνώριση και η αειφορική εκμετάλλευση των άγριων βρώσιμων μανιταριών σε αγροτικές περιοχές.

Σκοπός του προγράμματος MYCOT.I.CO.N είναι η εκπαίδευση μανιταροκαλλιεργητών και η ανάπτυξη των ικανοτήτων που θα επιτρέπουν την αναγνώριση άγριων βρώσιμων, δηλητηριωδών και φαρμακευτικών μανιταριών καθώς και τεχνικές καλλιέργειας τους.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού αναπτύσσεται διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα παρέχεται στους εκπαιδευομένους με τη χρήση τεχνολογίας e-Learning. Επίσης θα αναπτυχθεί εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, η οποία θα αναγνωρίζει με αυτόματο τρόπο το είδος των μανιταριών και που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ερασιτέχνες μανιταρόφιλους.

Εκτιμάται ότι το έργο MYCOT.I.CO.N θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του εναλλακτικών καλλιεργειών κυρίως σε ορεινές περιοχές καθώς στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού.

Συμμετέχοντες:

Στο έργο MYCOT.I.CO.N συμμετέχουν οι παρακάτω οργανισμοί:

  • Νεάπολις Πανεπιστήμιο της Πάφου,
  • Τ.Ε.Ι Λάρισας, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων,
  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  • Πανεπιστήμιο του Παλέρμο,
  • Ινστιτούτο Βιοποικιλότητας και οικοσυστήματος της Βουλγαρίας
  • K.E.K. Αιγέας

Χρηματοδότηση:

ο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συνολικό ποσό προϋπολογισμού 261112 €. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις είναι 45,924 € όπου 37,662 € προέρχονται από χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Ερευνητής: Δρ. Τζούλια Τζώρτζη