ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Κέντρο Περιβαλλοντικών Σπουδών και Αειφόρου Ανάπτυξης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικών Μελετών είναι ένα διεπιστημονικό εργαστήριο που συγκεντρώνει μέλη ΔΕΠ από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, το Τμήμα Real Estate και τo Τμήμα Αρχιτεκτονικής. Το κέντρο στοχεύει να διαμορφώσει μια παρουσία στα Περιβαλλοντικά δρώμενα της χώρας μέσω της υλοποίησης διαφόρων έργων και να λειτουργήσει ως ομπρέλα για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αειφορίας. Οι διάφορες κατευθύνσεις της Σχολής υποδηλώνουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων και τις ροές αποβλήτων, τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και την αειφόρο ανάπτυξη.  Άλλα θέματα που είναι συναφή περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση αποβλήτων υλικών στην κατασκευαστική βιομηχανία, τη διαχείριση λυμάτων, την ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων και τη βιωσιμότητα των παραδοσιακών κατασκευών.