ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

In4COHESION

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η υποστήριξη ενεργειών πληροφόρησης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το έργο στοχεύει κυρίως στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της πολιτικής συνοχής στην Κύπρο. Ο προαναφερόμενος στόχος θα επιτευχθεί μέσω της διοργάνωσης εκστρατείας ενημέρωσης των μέσων ενημέρωσης, της οργάνωσης και υλοποίησης στοχοθετημένων εκδηλώσεων και μέσω αξιολόγησης των μέτρων ενημέρωσης και υποστήριξης σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τη συνοχή στην Κύπρο από τους συμμετέχοντες οργανισμούς στο μεταγενέστερο στάδιο του έργου.Το έργο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που εντοπίζονται στα δύο επιχειρησιακά προγράμματα της Κύπρου στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2014-2020, τα οποία θα λάβουν χρηματοδότηση

European Regional Development Fund (ERDF) and the Cohesion Fund and one from the European Social Fund (ESF).

Partners are IMH C.S.C. Limited, European Office of Cyprus, EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd (University of Nicosia), NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS, Frederick University, Open University of Cyprus, Ministry of Education and Culture, Enoros Consulting Ltd.

Ερευνητές:  κ. Μιχάλης Σιούλας, Δρ. Νάτια Αναστάση, κα Ιλιάνα Κέλη-Γεωργίου.