ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Εφηβικός εκφοβισμός: Πρόληψη και θεραπεία στο σχολικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στην Κύπρος.

Πρόγραμμα: Lifelong Learning Program; COMENIUS REGIO Partnerships

Τίτλος: “Teenage bullying: Prevention and treatment in school environment of Greece and Cyprus.”

Διάρκεια: 24 μήνες (ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013)  

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Comenius Regio Partnerships, με τίτλο “Teenage bullying: Prevention and treatment in school environment of Greece and Cyprus.”- Παιδικός Εκφοβισμός : Πρόληψη και θεραπεία στο σχολικό περιβάλλον στην Ελλάδα και στην Κύπρο.”

Στη σημερινή εποχή εμφανίζονται αυξημένα ποσοστά ενδοσχολικής βίας καθώς και περιστατικά εκφοβισμού, στο σχολικό χώρο αλλά και στο διαδίκτυο. Το φαινόμενο παρατηρείται παγκόσμια ακόμη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η υλοποίηση δράσεων κρίνεται απαραίτητη για τη μελέτη και αντιμετώπιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί σύμπραξη Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, Σχολείων και Πανεπιστημιακών φορέων από την Αθήνα και την Πάφο και στοχεύει να αναλυθούν τα φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού στις δύο περιοχές, να διερευνηθούν οι μέθοδοι και οι τρόποι προσέγγισης του φαινομένου και να διοργανωθούν δράσεις, ώστε να διασφαλίσουν την καλή επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα σε εφήβους, εκπαιδευτικούς και γονείς για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Κατά τη διάρκεια του διετούς προγράμματος θα γίνουν ερευνητικές μελέτες σε καθηγητές και μαθητές, θα διοργανωθούν κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας, διαλέξεις, ημερίδες και συνέδριο. Παράλληλα οι φορείς από Ελλάδα και Κύπρο θα αναπτύξουν διαδικτυακό τόπο στον οποίο θα παρουσιάζονται οι δράσεις και η πορεία του έργου, τα οφέλη και τα αποτελέσματα.

Μετά την ολοκλήρωσή του αναμένεται η διατήρηση της συνεργασίας των σχολείων και εγκαινιάζεται η μελλοντική συνεργασία των δύο πανεπιστημιακών φορέων.

Συμμετέχοντες:

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν οι παρακάτω οργανισμοί:

  • Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου,
  • Α’ Λύκειο (Εθνάρχη Μακαρίου Γ’) Πάφου,
  • Επαρχιακό Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πάφου,
  • Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) του Τμήματος της Β’ Παιδιατρικής – Πανεπιστήμιο Αθηνών,
  • Γ’ Λύκειο Ν. Ηρακλείου – Αττικής,
  • Β’ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών.

Χρηματοδότηση:

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με συνολικό ποσό προϋπολογισμού 29,712.5 € για τις δράσεις στην Κύπρο.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου εκπροσωπείται από τη Δρα Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, Λέκτορα του Τμήματος Ψυχολογίας, τον κ. Ιωάννη Μοσχάτο, Λειτουργό του Τμήματος Mάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων και την κ. Ανδρονίκη Γώγου, ερευνητική συνεργάτιδα του Τμήματος Ψυχολογίας.