ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Αντισεισμική προστασία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με βελτιωμένα συστήματα με βάση τον χάλυβα

Τίτλος: Αντισεισμική προστασία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων με βελτιωμένα συστήματα με βάση τον  χάλυβα

Ο στόχος του έργου PROINDUSTRY, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και Χάλυβα, είναι η ανάπτυξη των ενισχυμένων συστημάτων σεισμικής προστασίας για τις μονάδες επεξεργασίας, οι μονάδες αποθήκευσης, αγωγών και  συστημάτων σωλήνωσης, μέσω καινοτόμων αντισεισμικών τεχνικών: σεισμικά συστήματα μόνωσης και συστήματα διάχυσης ενέργειας. Τα συστήματα πρέπει να είναι κατάλληλα τόσο για τον εκ των υστέρων εξοπλισμό των υφιστάμενων βιομηχανικών δομών όσο και για τον σχεδιασμό καινούργιων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη δυνατότητα αυτοκεντραρίσματος των συστημάτων, καθώς θα αποτελέσει μια καινοτόμο και αποτελεσματική ικανότητα, που θα εξελίξει την προστασία έναντι των σεισμών, θα αποφεύγονται διακοπές της παραγωγής μετά τον σεισμό, και θα κάνουν πιο εύκολες τις επισκευές των κατασκευών.

Το πρόγραμμα φέρνει σε επαφή σημαντικούς εταίρους στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών. Η κοινοπραξία των εταίρων αποτελείται από μερικά από τα πιο αξιόλογα τμήματα μηχανικής στην Ευρώπη, μαζί με πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Αυτά περιλαμβάνουν το Universita di Pisa, το Universite de Liege και το Universita degli Studi di Roma La Sapienza, Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, ILVA SPA group η Solvay Chimica Italia S.P.A, Maurer Sohne Engineering GmBH & Co. KG και το Neapolis University in Cyprus.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις μελετά το Sodium Structure, ένα κτήριο με 13 ορόφους με διατομές από χάλυβα, σκυρόδεμα και ξύλινες πλάκες δαπέδου. Αποτελείται από 3002 πλαίσια, και η ανάλυση που χρησιμοποιείται είναι αυξητική δυναμική υπό λεπτομερή ορισμό της διαρθρωτικής τοπολογίας και τα μεγέθη του μοντέλου. Στα επόμενα στάδια, τα αποτελέσματα που προέρχονται από την αυξητική δυναμική ανάλυση μετά τη συμμετοχή των ποσοτικομηχανικών συσκευών θα πρέπει επίσης να μελετηθούν. Η βέλτιστη επιρροή τους σχετικά με την απάντηση θα επιτευχθεί μέσα από μια διαρθρωτική λύση του προβλήματος βελτιστοποίησης με χρήση γενετικών αλγορίθμων. Ο τελικός σκοπός είναι να αξιολογήσει τις βελτιώσεις της δομικής συμπεριφοράς λόγω αποσβεστήρων και να επαληθεύσει την αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων EDS λύσεων με την αίτηση για τη μελέτη της περίπτωσης.

Χρηματοδότηση & Διάρκεια

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και Χάλυβα και το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 1.568.194 ευρώ με ποσοστό χρηματοδότησης 60%. Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Νεάπολις είναι € 180.377, όπου οι € 108.227 παρέχονται από τη χρηματοδότηση της ΕΕ. Η ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 01/07/2013 και η διάρκεια είναι 42 μήνες.

Ερευνητές

Δρ Nikolaos P. Bakas (βασικός συνεργατης). Δρ John Bellos.

Καθ. Carlo Castiglioni (εξωτερικός σύμβουλος) και ο Δρ Alper Kanyilmaz (εξωτερικός ερευνητής)

Πραγματική εικόνα του Sodium Building

 

Απλό δομικό μοντέλο του Sodium Building

Προσομοίωση της διαδικασίας της Στατικής Κατάρρευσης: Κάντε κλικ εδώ

Τρισδιάστατο μοντέλο του Sodium Buliding