ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

Το γραφείο φοιτητικής μέριμνας προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σχετικά με τα μαθήματα των Προγραμμάτων Σπουδών, τη φοιτητική ζωή, τους κανονισμούς και γενικά οτιδήποτε χρειάζονται οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Ουσιαστικά το γραφείο φοιτητικής μέριμνας είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της φοιτητικής κοινότητας και το Πανεπιστήμιο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Οι κύριες ευθύνες του γραμματείας Εγγραφών είναι:

  • Να δημοσιεύει το Πρόγραμμα Σπουδών του Ακαδημαϊκού Έτους   πριν την έναρξη της νέας Ακαδημαϊκής περιόδου.
  • Να δημοσιεύει τα εγχειρίδια των Προγραμμάτων σπουδών, των φοιτητών και των Τμημάτων.
  • Να πληροφορεί τους φοιτητές/τριες για τον ρόλο του προσωπικού Ακαδημαϊκού συμβούλου, τις διαδικασίες των εξετάσεων, για την πολιτική και διαδικασίες για την αναγνώριση μαθημάτων, για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS) καθώς και για σύστημα βαθμολόγησης.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Το γραφείο φοιτητικής μέριμνας προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες και πληροφορίες συμβουλευτικής, ακαδημαϊκής και οικονομικής υποστήριξης σε θέματα σχετικά με τις Σπουδές, τη φοιτητική ζωή και τους ισχύοντες κανονισμούς κατά τη διάρκεια των σπουδών αποτελώντας τον σύνδεσμο μεταξύ της φοιτητικής κοινότητας και το Πανεπιστήμιο.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου προσφέρει σε όλα τα μέλη της αναφορές και υπηρεσίες υποστήριξης από βιβλιογραφική υποστήριξη έως βοήθεια σε διαδικτυακές υπηρεσίες και καθοδήγηση στα εργαλεία πληροφορικής, τα οποία χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο. Επίσης προσφέρει την πρόσβαση σε μια πλούσια συλλογή σε πηγές πληροφόρησης από τυπωμένα βιβλία έως ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Το γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού υποστηρίζει τους φοιτητές/τριες και αποφοίτους/ες ώστε να προσαρμόζονται στις ταχύτατα εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ενημερώνει τους φοιτητές/τριες για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Λειτουργεί επίσης ως σύνδεσμος μεταξύ των εργοδοτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσλάβουν καταρτισμένο προσωπικό για μερική ή ολική απασχόληση και φοιτητές , οι οποίο ενδιαφέρονται για προσωρινή ή μόνιμη εργασία.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Μέσω των φοιτητικών συλλόγων τα μέλη της φοιτητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολλές αθλητικές δράσεις ή πολιτιστικά δρώμενα, τα οποία διοργανώνονται από τις διάφορες δημοτικές Αρχές της Επαρχίας της Πάφου, όπως τους διεθνείς αγώνες πετοσφαίρισης από τον δήμο Γεροσκήπου, τον Διεθνή Μαραθώνιο του Ακάμα, τους ποδηλατικούς αγώνες στα Κούκλια, και τους ερασιτεχνικούς ετήσιους αγώνες tennis και κολύμβησης από τις τοπικές κοινότητες.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Το γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και πληροφορίες σε θέματα σπουδών, φοιτητικής ζωής, και κανόνων κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των φοιτητών και του Πανεπιστημίου.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Παράπονο είναι η έκφραση της δυσαρέσκειας είτε σχετικά με το Πρόγραμμα και τα μαθήματα, την επικοινωνία , την διοίκηση του Πανεπιστημίου ή του προσωπικού, τις εγκαταστάσεις ή υπηρεσίες παρεχόμενες από το Πανεπιστήμιο ή ακόμα και έλλειψη πράξεων ή παραλείψεων από το Πανεπιστήμιο και το προσωπικό του. Τα παράπονα δεν είναι δυνατόν να στηρίζονται σε προσωπικές προτιμήσεις σχετικά με την φυσική εμφάνιση του ακαδημαϊκού/διοικητικού προσωπικού, προσωπικές αξίες, σεξουαλικό προσανατολισμό ή στο δικαίωμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας ή στο δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης.
Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική σχετικά με την έκφραση και ειδική διαδικασία καταγραφής, μέσω του γραφείου Φοιτητικών Υποθέσεων, με σκοπό την ενημέρωση των Πανεπιστημιακών αρχών για την ύπαρξη οιουδήποτε παραπόνου από τους φοιτητές/τριες.