Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης

Πρόγραμμα διάρκειας 3 εξαμήνων, (90 ECTS) διδασκόμενο στην Αγγλική γλώσσα. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρία και την πρακτική και συμπεριλαμβάνει παρουσίαση των τελευταίων μεθόδων, διαδικασιών και τεχνικών που χρησιμοποιούνται στον τομέα. Επιπλέον, ασχολείται με διάφορες τεχνολογικές λύσεις που είναι απαραίτητες για σχεδιασμό ανθεκτικών κατασκευών, οι οποίες ανθίστανται με ασφάλεια σε ακραίες συνθήκες φόρτισης αποφεύγοντας ταυτόχρονα κατάρρευσή τους σε περίπτωση ατυχήματος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανθεκτικότητα Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης, θα είναι το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που εστιάζει ειδικά στις «Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης σε Κατασκευές» στην Κύπρο, σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πιθανότατα σε όλη την Ευρώπη. Η συγκεκριμένη θεματολογία, συνήθως δεν διδάσκεται σε συνήθη μαθήματα πολιτικής/δομoστατικής μηχανικής, που, σε γενικές γραμμές, επικεντρώνονται στις «κλασσικές» συνθήκες φόρτισης. Δυστυχώς, το πρόσφατο παρελθόν δείχνει ότι τέτοιες «ακραίες» συνθήκες φόρτισης, λόγω περιβαλλοντικών ή/και ανθρώπινων αιτίων, δεν μπορεί να αγνοηθούν κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός κτιρίου, ιδίως στο στρατηγικό σχεδιασμό κατασκευών και υποδομών που θα πρέπει να παραμένουν λειτουργικές κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Το Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές σχετικά με την ανθεκτικότητα κατασκευών για τέτοιες ακραίες συνθήκες φόρτισης, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια, καθώς και διαφορετικά είδη κτιρίων (κατοικίες, γραφεία, εμπορικά κτήρια και υποδομές). Οι φοιτητές διδάσκοντας πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιες ακραίες συνθήκες φόρτισης, καθώς και ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αλληλεπιδράσεις τους κατά τη διάρκεια ενός καταστροφικού γεγονότος (πυρκαγιά μετά από έκρηξη, πυρκαγιά μετά από σεισμό, έκρηξη μετά από σεισμό κλπ.). Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει σύγχρονες γνώσεις σε μια σειρά από διαφορετικές περιοχές και καλύπτει πολλαπλά θέματα όπως η δομική ανθεκτικότητα και η διαχείριση κινδύνων σε έργα μηχανικού. Αυτό θα επιτευχθεί με ειδικές διαλέξεις από επαγγελματίες μηχανικούς, καθώς και τους μηχανικούς της πολιτικής προστασίας ή/και την πυροσβεστική υπηρεσία, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα καθώς και μελέτες συγκεκριμένων περιπτώσεων. Οι διδάσκοντες καθηγητές, είναι παγκοσμίου φήμης εξειδικευμένοι στους συγκεκριμένους τομείς.

Το Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης συνδυάζει θεωρία και πρακτική και περιλαμβάνει παρουσιάσεις για τις πιο πρόσφατες μεθόδους, διαδικασίες και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο πεδίο, καθώς και ποικίλες τεχνολογικές λύσεις, αναγκαίες για τον σχεδιασμό ανθεκτικών κατασκευών, που μπορούν με ασφάλεια να αντισταθούν σε συνθήκες ακραίας φόρτισης, για την αποφυγή κατάρρευσης σε περίπτωση ενός απρόβλεπτου γεγονότος.

Το Μεταπτυχιακό του NUP στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν εμπειρογνώμονες στο σχεδιασμό ανθεκτικών κατασκευών, που θα τους επιτρέψουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον τομέα αυτόν τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS)

Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο διδασκαλίας του.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η χρήση προηγμένης τεχνολογίας και πόρων..
 • Yψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος.

Κάθε μάθημα αξιολογείται με την ολοκλήρωση μίας ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται ρητά στο Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης και στους οδηγούς σπουδών (εργασίες, κριτικές βιβλιογραφίας, άρθρο για το φοιτητικό περιοδικό του πανεπιστημίου κλπ.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν παρακολουθήσει την εξέταση, ή δεν έχει παρακαθίσει στις εξετάσεις χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, δικαιούται να επανεξεταστεί.

Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιπλέον γραπτές εξετάσεις. Η ενδιάμεση αξιολόγηση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως, όπως τα δοκίμια, ερευνητικά άρθρα, παρουσιάσεις, βιβλιογραφικές κριτικές, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις κλπ. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αντιστοιχούν στο 40% του τελικού βαθμού, ενώ η τελική εξέταση αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού. Για να μπορέσει ο φοιτητής να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα, πρέπει να λάβει τόσο την τελική βαθμολογία όσο και την ενδιάμεση αξιολόγηση ένα βαθμό τουλάχιστον 50%. Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας.

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές ολοκληρώνουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή που αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Η διάρκεια της εργασίας εξαρτάται από τον τύπο. Στην περίπτωση μιας βιβλιογραφικής εργασίας, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 12.000 λέξεις και πάνω από 15.000 λέξεις. Δεν περιλαμβάνονται η βιβλιογραφία, τα παραρτήματα και η περίληψη. Μετά την υποβολή, ο επιβλέπων υποβάλλει γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση στα μέλη της επιτροπής. Η υποστήριξη για τη διατριβή γίνεται δημοσίως ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
SRELC501Ενίσχυση των ΚατασκευώνΥποχρεωτικό7.5
SRELC502Πυρασφάλεια των ΚατασκευώνΥποχρεωτικό7.5
SRELC503Προηγμένη Δυναμική των ΚατασκευώνΥποχρεωτικό7.5
SRELC504Προηγμένες Μέθοδοι Δομικής Ανάλυσης Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
SRELC505Σχεδιασμός Κατασκευών Έναντι ΠυρκαγιάςΥποχρεωτικό7.5
SRELC506Προηγμένη Αντισεισμική ΜηχανικήΥποχρεωτικό7.5
SRELC507Σχεδιασμός Κατασκευών Έναντι ΕκρήξεωνΥποχρεωτικό7.5
SRELC508Μηχανική Διακινδύνευσης & Διαχείριση ΚινδύνωνΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
SRELC510Μεταπτυχιακή ΔιατριβήΥποχρεωτικό30

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες). Εγγραφές στο Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο/Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κάθε μάθημα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό στην Ανθεκτικότητα των Κατασκευών σε Ακραίες Συνθήκες Φόρτισης είτε στο χειμερινό εξάμηνο είτε το εαρινό εξάμηνο μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα οικεία εξάμηνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

Για να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι σπουδαστές είναι επίσης υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. Η ερευνητική πρόταση υποβάλλεται από τον φοιτητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από έναν από τους καθηγητές ως επιβλέποντα. Η διπλωματική εργασία μπορεί να υποβληθεί έως και ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και να είναι πρωτότυπη.

Οι φοιτητές μπορούν να γράψουν τις μεταπτυχιακές διατριβές και τις ενδιάμεσες εργασίες στα αγγλικά ανεξάρτητα από τη γλώσσα του προγράμματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 • Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών τίτλων πανεπιστημιακού επιπέδου (πτυχίο κλπ.).
 • Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ή ενός αντίστοιχου επιπέδου.
 • Με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία για όσους υποψήφιους δεν έχουν το βαθμό του προαναφερθέντος επιπέδου, ώστε να επαληθευτεί η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στα πρότυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
 • Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας και ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία.
 • Μετά την εισαγωγή, με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές είναι πιθανό να συμμετάσχουν σε πρόσθετα μαθήματα αγγλικής γλώσσας προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητά τους να γράψουν τις εργασίες τους, τις γραπτές εργασίες και τη διατριβή.
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.
 • Δύο συστατικές επιστολές τουλάχιστον μία από τις οποίες πρέπει να είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κωνσταντίνος Σπυράκος

Καθηγητής Πολιτικής Μηχανικής

Αντιπρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Ο Κωνσταντίνος Σπυράκος είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Υπήρξε επί σειρά ετών Καθηγητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)...

Παναγιώτης Στυλιανίδης

Λέκτορας στην Υπολογιστική Μηχανική

Ο Δρ. Παναγιώτης Στυλιανίδης είναι Λέκτορας Υπολογιστικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος. Αφού αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού...

Γιώργος Μάρκου

Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Μηχανικής

Ο καθ. Γιώργος Μάρκου έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα. Η ειδικότητά του

Ελπίδα Γεωργίου

Επισκέπτρια Λέκτορας

Η Ελπίδα Γεωργίου είναι Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Τμήμα Γεωεπιστημών και Μηχανικής, στην ερευνητική ομάδα της Γεωτεχνικής του Delft University of Technology (TU Delft) και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)....
Η ακαδημαϊκή τεχνογνωσία των αποφοίτων παρέχει σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής από τις δυνάμεις της φύσης