ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (City University of New York). Οι τομείς εξειδίκευσής του είναι Οικονομετρία με έμφαση στην Μακροοικονομία, η Νομισματική και Χρηματοοικονομική θεωρία. Τo διδακτικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε θέματα Μακροοικονομίας, Χρηματοοικονομικών, Στατιστικής και Οικονομετρίας. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Έχει δημοσιεύσει πολλά επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκεντρώνονται στο τομέα της εμπειρικής μακροοικονομίας και χρηματοοικονομικών, όπως το πρόβλημα της τιμολόγησης και της αντιστάθμισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, διαδικασίες αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας, και η χρήση οικονομετρικών μοντέλων, όπως μονοπαραγοντικων και πολυπαραγοντικων μοντέλων GARCH, μοντέλων FIGARCH, και μοντέλων correlated unobserved components (UCM), καθώς και οι επιπτώσεις της οικονομικής αστάθειας στον τομέα των ακίνητων. Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος κατείχε για πολλά χρόνια διευθυντικές θέσεις σε γνωστές εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ως ανώτερος οικονομολόγος.