ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δήμητρα Λατσού

Θέση

Λέκτορας στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Δήμητρα Λατσού είναι Λέκτορας Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκηση και Οικονομική Αξιολόγηση της Επαγγελματικής και Περιβαλλοντικής Υγείας, στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (με υποτροφία από το ίδρυμα Μποδοσάκη). Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο επιστημονικό πεδίο: Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών.

Έχει πάνω από 10 έτη εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής ανάλυσης σε θέματα υγείας. Εργάστηκε για 5 έτη ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Πολιτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας (Ελλάδα), στον τομέα της ποιότητας ζωής σε διάφορες ασθένειες (π.χ. ρευματοειδής αρθρίτιδα, διαβήτης, στοματική υγεία) αλλά και σε επιδημιολογικές και οικονομικές αναλύσεις σε θέματα υγείας. Ήταν υπεύθυνη για την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τη σύνταξη πρωτοκόλλων, την οργάνωση και παρακολούθηση της μελέτης, την στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης, τη σύνταξη εκθέσεων και άρθρων για δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια. Αργότερα εργάστηκε για 2 έτη ως σύμβουλος στη Διεύθυνση Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Υπουργείου Υγείας, σε συνεργασία με τα ΤΕΙ Αθήνας μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ, όπου απέκτησε εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας στα δημόσια νοσοκομεία, ικανοποίηση ασθενών και μακροχρόνια περίθαλψη και παρηγορητική θεραπεία σε ασθενείς με νεοπλασίες. Σήμερα εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στην εταιρεία Pharmecons και έχει επιλεχθεί ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Έχει αρκετές δημοσιεύσεις σχετικά με την ικανοποίηση των ασθενών, την σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής, την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό των υπηρεσιών υγείας.