Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Εξ Αποστάσεως)

Στόχος του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) είναι να αποτελεί ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης Πανεπιστημιακού επιπέδου για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις και δημόσιους Οργανισμούς, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ


Το Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων είναι πιστοποιημένο απο τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (LLM)

Στόχος του Προγράμματος Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων είναι να αποτελέσει ένα επαγγελματικής εξειδίκευσης και πανεπιστημιακού επιπέδου πρόγραμμα για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι Νομικοί, Δικηγόροι, και Νομικοί Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις και δημόσιους Οργανισμούς, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο και γενικότερα στις σχέσεις Δικαίου και Οικονομίας. Ειδικότερα, απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες νομικούς, δικηγόρους, εταίρους ή συνεργάτες νομικών γραφείων ή εταιριών, νομικούς συμβούλους ή υπαλλήλους του δημοσίου ή οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά και σε  όλους όσοι επιθυμούν  να κατανοήσουν τις τρομακτικές αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και στις διεθνείς και εσωτερικές  έννομες σχέσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διερευνά τα βασικά στοιχεία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και να προετοιμάζει τους Αποφοίτους του για τις αυξανόμενες περίπλοκες νομικές πράξεις και για τους τομείς νομικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Ενέργεια και η παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς οικονομικού χαρακτήρα. Τα Μαθήματα του μεταπτυχιακού εστιάζουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων, που απαιτούνται για να κατανοήσουν οι Απόφοιτοι τις σύνθετες πράξεις στο ευρύτερο σύστημα τόσο του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου όσο και  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διερευνά τα σημεία αιχμής του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και να προσφέρει στους αποφοίτους του τα αναγκαία εφόδια ώστε αυτοί να αντιλαμβάνονται και να προβλέπουν τις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και στις διεθνείς έννομες σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS)

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι φοιτητές δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
 • Η χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Η δυνατότητα επιλογής από τους φοιτητές μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Η προσαρμογή του Προγράμματος στις σύγχρονες επιστημονικές τάσεις και στις ανάγκες της αγοράς.
 • Ο προσανατολισμός του προγράμματος στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν και θα ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα θα είναι σε θέση να αναδείξουν γνώσεις και δεξιότητες στα συγκεκριμένα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει το Πρόγραμμα. Η βασική φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη του Οικονομικού Δικαίου, ώστε η νέα γνώση και οι νέες δεξιότητες να συναρτώνται με την εμπειρία των φοιτητών και να εφαρμόζονται εξαρχής στο πραγματικό περιβάλλον.  Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι Απόφοιτοι:

 • Θα έχουν αναπτύξει ευρεία αντίληψη του σχετικού νομικού πλαισίου και της σχετικής νομολογίας, ιδίως του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και των αποφάσεων των διεθνών οικονομικών οργανισμών.
 • Θα έχουν κατανοήσει το νομικό πλαίσιο της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας και  επιχειρηματικότητας.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί στο να μελετούν  την σχετικό με το ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό δίκαιο νομοθεσία και  νομολογία και θα έχουν μάθει τα μυστικά της οικονομικής νομικής σκέψης καθώς και τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων και, το κυριότερο, θα έχουν ασκηθεί με τις εργασίες και την διπλωματική στο να μπορούν να  αρθρώνουν, γραπτά και προφορικά, νομικά επιχειρήματα και να αναπτύσσουν νομικούς συλλογισμούς.
 • Θα έχουν εξοπλιστεί με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια για να μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ως παράγοντες της δίκης, σε νομικές αμφισβητήσεις και δικαστικές αντιδικίες, να παρέχουν συμβουλές για συμβόλαια και οικονομικές συμβάσεις και να υπερασπίζονται με επιχειρήματα την νομική άποψή τους σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις και να λειτουργούν ως νομικοί  σύμβουλοι οργανισμών και επιχειρήσεων ή ως συνεργάτες νομικών γραφείων.
 • Θα μπορούν να επιλέγουν και να εφαρμόζουν σωστά τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και νομικά εργαλεία (νομικές βάσεις δεδομένων) για την επίλυση προβλημάτων.
 • Θα μπορούν να εντάσσουν τις γνώσεις τους σε ένα εφαρμοσμένο πλαίσιο (π.χ. αναλύσεις περιπτώσεων, ομαδικά projects, ερευνητικά κείμενα).
 • Θα μπορούν να επιδεικνύουν αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας σε επαγγελματικούς χώρους, όπως επαγγελματικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις διαλέξεων και της διατριβής τους.
 • Θα μπορούν να είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους μέσα στο πλαίσιο πολυδιάστατων και πολιτισμικά διαφοροποιημένων περιβαλλόντων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο παρακολουθούν τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα εκ των συνολικά δύο προσφερομένων μαθημάτων επιλογής. Κάθε ένα από τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για κάθε ένα από τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις, ως ακολούθως: έξι (6) τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών έκαστη με τον καθηγητή σύμβουλό κάθε μαθήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να ενημερώνει, να καθοδηγεί, να συμβουλεύει και να αξιολογεί τους φοιτητές. Οι εν λόγω συναντήσεις αποσκοπούν πρωτίστως στη γενικότερη υποστήριξη των φοιτητών καθώς και στην επεξεργασία, εμβάθυνση και ανάπτυξη όλων όσων οι φοιτητές μελετούν. Η παρουσία των φοιτητών στις συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτική. Όμως, η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει, ότι η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές, συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και επιπρόσθετα αυξάνει την πιθανότητα θετικότερης επίδοσης των φοιτητών, τόσο στις γραπτές εργασίες, στις διαδραστικές δραστηριότητες, όσο και στις τελικές εξετάσεις.

Κάθε μάθημα αξιολογείται μέσω της εκπόνησης μίας γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μίας διαδραστικής δραστηριότητας, και της συμμετοχής σε εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου σε κατάλληλους χώρους που προσδιορίζονται εγκαίρως ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή των φοιτητών. Στο syllabus κάθε μαθήματος προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος και η διαδικασία της αξιολόγησης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν διπλωματική εργασία (MA dissertation), η οποία αντιστοιχεί σε 30  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, να είναι πρωτότυπη, να στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα ή σε ολοκληρωμένη χρήση των δημοσιευμένων πηγών και εξαντλητική μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και να καταλήγει σε πειστικά συμπεράσματα. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 λέξεις και μεγαλύτερη από 15.000 λέξεις. Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα, η βιβλιογραφία και η περίληψη (abstract). Μετά την υποβολή της κατατίθεται από τον κύριο εισηγητή (επιβλέποντα) γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση με τη συγκατάθεση του για δημόσια υποστήριξη. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Η ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών βασίζεται στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας, της διαμορφωτικής αξιολόγησης και της τελικής εξέτασης. Η φυσική παρουσία των φοιτητών στις τελικές γραπτές εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Η  επιτυχία του φοιτητή στην ενδιάμεση εργασία δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στην τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός που απονέμεται σε κάθε φοιτητή είναι το άθροισμα των βαθμών που απονέμονται για τα διάφορα μέρη της αξιολόγησης. Όλα τα μέρη της αξιολόγησης βαθμολογούνται από το 0 (πλήρης αποτυχία) μέχρι το 100 (τέλεια επιτυχία).

 • Ο βαθμός που απονέμεται για την γραπτή εργασία κάθε μαθήματος αποτελεί το 20% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Ο βαθμός που απονέμεται για τις διαδραστικές βαθμολογημένες δραστηριότητες αντιπροσωπεύει το 10% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Ο βαθμός που απονέμεται για τις τελικές εξετάσεις αποτελεί το 70% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Για να πετύχει ο φοιτητής σε κάθε μάθημα, πρέπει να βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 50/100 σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω μέρη της αξιολόγησης.

αξιολόγηση, όσο και στις τελικές εξετάσεις.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS
DLLM530Διεθνές Εμπορικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7.5
DLLM525Ευρωπαϊκό Δίκαιο – Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ – Θεμελιώδεις ΕλευθερίεςΥποχρεωτικό7.5
DLLM560Δίκαιο ΕνέργειαςΥποχρεωτικό7.5
DLLM577Ευρωπαϊκό Δίκαιο Καταναλωτή – Δίκαιο Ηλεκτρονικών ΣυναλλαγώνΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS
DLLM580Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο – Δίκαιο Διεθνών ΣυναλλαγώνΥποχρεωτικό7.5
DLLM540Διεθνές Οικονομικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7.5
DLLM526Ευρωπαϊκό Τουριστικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7.5
DLLM555Ευρωπαϊκό Δίκαιο ΑνταγωνισμούΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS
DLLM600Μεταπτυχιακή ΕργασίαΥποχρεωτικό30
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, η αξιολόγηση του φοιτητή πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία σε 8 μαθήματα, καθώς και τη διπλωματική του εργασία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Για να ενταχθούν οι υποψήφιοι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν πτυχίο Νομικής, ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφές πεδίο με τη Νομική. Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που αποκτήθηκε από προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υποβάλλει αίτηση.

Η πολιτική εισδοχών του Πανεπιστημίου είναι να προχωρεί σε προσφορά αποδοχής στους υποψηφίους που θεωρούνται ότι έχουν το υπόβαθρο και τις ικανότητες για να έχουν μια εύλογη προοπτική  επιτυχίας στο πρόγραμμα στο οποίο τους γίνεται η  προσφορά και που είναι πιθανό να ωφεληθούν από την πανεπιστημιακή σπουδή.

Ο Συντονιστής του προγράμματος θα συμμετέχει ενεργά στην αναθεώρηση των αιτήσεων και θα απαιτείται η έγκρισή του πριν την εισδοχή κάθε φοιτητή στο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις)
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στέλιος Περράκης

Στέλιος Περράκης

Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 2020: Συντονιστής της Task Force για την προετοιμασία της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών στο Συμβούλιο της

Πέτρος Μιχαηλίδης

Καθηγητής στη Διεθνή Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σπούδασε Νομικά, Πολιτικές και Οικονομικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1958-1963) και έκαμε μεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές στο Συνταγματικό Δίκαιο και Πολιτικές Επιστήμες...

Θωμάς Νεκτάριος Παπαναστασίου

Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού (DLLM) στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Διευθυντής της Νομικής Κλινικής

Ο Θωμάς-Νεκτάριος Παπαναστασίου είναι επίκουρος καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο και μεταπτυχιακού τίτλου (MA)...

Γεώργιος Δ. Παυλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Έδρα Jean Monnet

Συντονιστής Ελληνικής Κατεύθυνσης

Ο Δρ. Γεώργιος Παυλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο. Από το 2020 είναι κάτοχος Eδρας Jean Monnet που απονέμει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Project: “Tracing Criminal Assets in the European Union”).

Γεώργιος Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη

Ο Δρ. Γεώργιος Δημητριάδης αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το University of Leicester το 2007. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο College of Law (Birmingham) για το Bar Vocational Course...

Λάζαρος Γ. Γρηγοριάδης

Επίκουρος Καθηγητής Εμπορικού Δικαίου

Συντονιστής Moot Court – Εργαλεία Προσομοίωσης

Ο Λάζαρος Γρηγοριάδης είναι Λέκτορας Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Αποφοίτησε το 2005 από το Τμήμα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης...

Άρτεμις Σαββίδου

Λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

Συντονίστρια Κυπριακής Κατεύθυνσης

Η Δρ. Άρτεμις Δ. Σαββίδου είναι Λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίαςτης Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, από τον Σεπτέμβριο 2013......

Ιωάννης Μπέκας

Επισκέπτης Καθηγητής στο Ποινικό Δίκαιο

Καθηγητής στο Ποινικό Δίκαιο, Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Ο Καθηγητής Ιωάννης Μπέκας είναι μέλος του Διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου (Επισκέπτης Καθηγητής – Ποινικό Δίκαιο) από τον Σεπτέμβριο 2020......

Ιωάννης Γκουντής

Επισκέπτης Λέκτορας στο Ποινικό Δίκαιο

Ειδικός Επιστήμονας στο Ποινικό Δίκαιο, Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

Ο Δρ. Ιωάννης Γκουντής είναι μέλος του Διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ Πάφου (Επισκέπτης Λέκτορας – Ποινικό Δίκαιο) από τον Σεπτέμβριο 2020......

Νικολέττα Κωνσταντίνου

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό

Η Νικολέττα Κ. Κωνσταντίνου αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το City University of London το 2006. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη νομική (LLM) από το University College London....

Ελένη-Αριστέα Αλεβίζου

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εξ αποστάσεως LLM στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Η Δρ. Ελένη-Αριστέα Αλεβίζου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Δίκαιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μεταπτυχιακού τίτλου (MBL) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο των Επιχειρήσεων.....

Ευανθία Καρδούλια

Λέκτορας Τουριστικού Δικαίου

H Δρ. Ευανθία Καρδούλια είναι Διδάκτωρ Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Τουριστικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών......

Ειρήνη Τσαγκαράκη

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εξ αποστάσεως LLM στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Η Ειρήνη Τσαγκαράκη είναι κάτοχος δύο διδακτορικών τίτλων (Dr.iur.) από τη Νομική Σχολή του Ludwig-Maximilians Πανεπιστημίου του Μονάχου (2012) και από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (2010)...
Πρόγραμμα σχεδιασμένο ώστε να διερευνά τα σημεία αιχμής του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.