ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Θωμάς Νεκτάριος Παπαναστασίου

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού (DLLM) στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Διευθυντής της Νομικής Κλινικής

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Θωμάς-Νεκτάριος Παπαναστασίου είναι Αναπληρωτής καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο και μεταπτυχιακού τίτλου (MA) στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Waseda, Tokyo (Graduate School of Asian Pacific Studies). Κατέχει επίσης, μεταπτυχιακό τίτλο στην Πολιτική Δικονομία (LL.M) και πτυχίο νομικής (LL.B) από τη Νομική Σχολή Αθηνών (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Είναι δικηγόρος με άδεια ασκήσεως από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (από το Μάρτιο 2005). Εργάστηκε σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ως σύμβουλος στην Παγκόσμια Τράπεζα (Ουάσιγκτον), ως εκπαιδευόμενος στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, Παρίσι), και σε αναπτυξιακό πρόγραμμα του Οργανισμού Διεθνούς Συνεργασίας της Ιαπωνίας (Japan International Co-operation Agency) στη Μανίλα.
Επίσης, εργάστηκε ως ερευνητής σε οργανισμούς της Ιαπωνίας, όπως για τον Οργανισμό Ιαπωνο-Αμερικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Waseda (Waseda University Organization for Japan-US Studies, Tokyo), για το Ερευνητικό Ινστιτούτο της Mitsubishi (Mitsubishi Research Institute, Tokyo), καθώς και ως επιστημονικός συνεργάτης (tutor) στο Κέντρο Έρευνας και Διδασκαλίας του Πανεπιστημίου του Waseda.
Είναι συνεργαζόμενος καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.