ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ελένη-Αριστέα Αλεβίζου

Θέση

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εξ αποστάσεως LLM στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Δρ. Ελένη-Αριστέα Αλεβίζου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Δίκαιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μεταπτυχιακού τίτλου (MBL) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο των Επιχειρήσεων από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin). Κατέχει επίσης πτυχίο νομικής (LL.B) από τη Νομική Σχολή Αθηνών (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Είναι δικηγόρος με άδεια ασκήσεως από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (από τον Απρίλιο 2010). Εργάζεται ως δικηγόρος σε εταιρία ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ έχει διδάξει ως συνεργαζόμενη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Βρέμης (Hochschule Bremen). Επίσης έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης σε διεθνή δικηγορική εταιρία στο Βερολίνο και τη Φρανκφούρτη.
Είναι συνεργαζόμενη καθηγήτρια στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Technische Universität Berlin).