ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ειρήνη Τσαγκαράκη

Θέση

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εξ αποστάσεως LLM στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Ειρήνη Τσαγκαράκη είναι κάτοχος δύο διδακτορικών τίτλων (Dr.iur.) από τη Νομική Σχολή του Ludwig-Maximilians Πανεπιστημίου του Μονάχου (2012) και από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (2010) με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (LL.M.) από τη Νομική Σχολή του Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου (2007). Κατέχει πτυχίο νομικής (LL.B.) από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005). Έχει παρακολουθήσει το «Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κανονιστική Συμμόρφωση στο Χρηματοοικονομικό Σύστημα» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2020). Είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (από το έτος 2007). Υπήρξε Καθηγήτρια στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ελλάδος. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και άρθρα σε νομικά περιοδικά και είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων.