ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γεώργιος Δ. Παυλίδης

Θέση

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Έδρα Jean Monnet

Συντονιστής Ελληνικής Κατεύθυνσης

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ. Γεώργιος Παυλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Από το 2020 είναι κάτοχος Eδρας Jean Monnet που απονέμει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Project: “Tracing Criminal Assets in the European Union”). Πριν την εκλογή του στο NUP, εργάστηκε ως ακαδημαϊκός βοηθός στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Είναι δικηγόρος Ελλάδας, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, με διδακτορικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελβετία, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία (Doctorat, LL.M., LL.M.).

Πρόσφατες συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια:

  • UCLouvain, Université de Liège, Université de Bourgogne Franche-Comté, Association Internationale de Droit Économique, Conference : “Emerging countries at the heart of the major global balances”, 25-26 Νοεμβρίου 2021. Τίτλος της εισήγησής μου: “Dealing with a Sovereign Debt Pandemic in the Era of Deglobalization and Global Imbalances”.
  • Bocconi University, Milan / Italy & the Society of International Economic Law (SIEL), Seventh Biennial SIEL Global Conference: “Rethinking Global Economic Governance”, 7-9 Ιουλίου 2021. Τίτλος της εισήγησής μου: “International Regulation of Stablecoins and Money Laundering”.
  • Asser Institute – Centre for International & European Law, CLEER Conference on Informal Law-Making in EU External Relations Law, 8 Απριλίου 2021. Τίτλος της εισήγησής μου: «Revisiting the EU Policy on High-Risk Third Countries: Informal Arrangements and Synergies with the FATF Listing Process»
  • Invited AML Expert, Digital Currency Global Initiative, Stanford University/ITU, Policy and Governance Working Group Workshop, 31 Μαρτίου 2021.
  • University of Zurich, 2nd Geneva-Zurich Seminar on Sustainable Finance, “Sustainable Finance and Digitalisation”, 25 Μαρτίου 2021. Τίτλος της εισήγησής μου: «Digitalization and Standardization of Green Bonds: The Case of Extra-Financial Reporting»
  • Προσκεκλημένος ομιλητής στο “2021 Nanjing Forum”, που διοργανώνει η UNESCO Chair on Peace Studies, Nanjing University, China, το χειμερινό εξάμηνο του 2021. Τίτλος της εισήγησής μου: “International Law in a Deglobalized World in the Aftermath of the COVID19 Crisis”.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις: βλ. εκτεταμένο βιογραφικό σημείωμα