Μεταπτυχιακό Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα (Εξ Αποστάσεως)

Τo νέο, καινοτόμο και διεπιστημονικό, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος συνδυάζει τα γνωστικά πεδία της Αρχιτεκτονικής – Χώρου, Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) και Μάρκετινγκ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πιο συγκεκριμένα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα είναι ένα μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα που ασχολείται με τον τρόπο που ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως  επικοινωνιακό μέσο και να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος προώθησης εταιρικών αξιών (brand values/space branding/experiential marketing).

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει μαθήματα από την Αρχιτεκτονική, το μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και το Μάρκετινγκ. Με αυτό τον τρόπο, η δομή του προγράμματος επιτρέπει στους φοιτητές από δημιουργικούς κλάδους να έρθουν πιο κοντά με τον επιχειρησιακό κόσμο, να κατανοήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις, την ευρηματικότητα και την καινοτομία αλλά τρόπους ψηφιακής προώθησης της δικής τους προσωπικής μάρκας (personal brand). Επίσης, η έμφαση που δίνεται στην κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση χώρων εταιρικής ταυτότητας (για παράδειγμα χώρους καταστημάτων) δίνει στους απόφοιτους από δημιουργικούς κλάδους μια ξεχωριστή εξειδίκευση για το σχεδιασμό τέτοιων των χώρων.

Ταυτόχρονα, επιτρέπει στους φοιτητές από τους κλάδους των επιχειρήσεων να κατανοήσουν τη δυνατότητα του χώρου να αποτελέσει ένα προωθητικό μέσο (experiential marketing) και έτσι να βελτιώσουν τον τρόπο που παίρνουν αποφάσεις. Ταυτόχρονα, με τη χρήση θεωρητικών και πρακτικών εργαλείων τους επιτρέπει  να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του χώρου για την προώθηση εταιρικών αξιών (space branding) και να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της χωρικής διαμόρφωσης στην συμπεριφορά των πελατών και όχι μόνο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μέσα από το συνδυασμό θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων στοχεύει να:

 1. Εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες με μια ευρεία κατανόηση του ρόλου του χώρου ως μέσω επικοινωνίας και μέσο προώθησης εταιρικής ταυτότητας.
 2. Εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με εξειδικευμένα διαδραστικά και αναλυτικά προγράμματα (εξομοιώσεις/μοντελοποιήσεις) προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη δύναμη του φυσικού χώρου στην επιχειρηματική ζωή.
 3. Εξοπλίσει τους φοιτητές/τριες με δεξιότητες για να κατανοήσουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν τον χώρο αναγνωρίζοντας την σχέση του με την εταιρική ταυτότητα, αξίες και πολιτική μιας εταιρείας.
 4. Αναπτύξει αποφοίτους με υψηλό βαθμό διεπιστημονικών επαγγελματικών προσόντων δίδοντας τους έτσι ένα μοναδικό και ουσιαστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην ελληνική/ αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS)

Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Είναι ένα από τα ελάχιστα προγράμματα σε Κύπρο, Ελλάδα και Μέση Ανατολή που φέρνει κοντά τους δημιουργικούς κλάδους με τον κλάδο των επιχειρήσεων
 • Η έμφαση που δίνεται στην κατανόηση, ανάλυση και αξιολόγηση χώρων εταιρικής ταυτότητας (για παράδειγμα χώρους καταστημάτων) δίνει στους απόφοιτους από δημιουργικούς κλάδους μια ξεχωριστή εξειδίκευση για το σχεδιασμό τέτοιων των χώρων (χώρων λιανικής πώλησης, γραφείων κλπ).
 • To πρόγραμμα έχει αναπτύξει μια ουσιαστική συνεργασία με μεγάλες εταιρίες από τον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο οι οποίες φιλοξενούνται μέσα από αντιπροσώπους τους στο πρόγραμμα μαθημάτων.
 • Προσαρμόζεται στις τρέχουσες απαιτήσεις της αγοράς μέσα από τη μελέτη πολλαπλών επιχειρηματικών περιβαλλόντων αλλά και με την υιοθέτηση του προγράμματος της τοποθέτησης αποφοίτων σε οργανισμούς (placement).
 • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδρατικές ασκήσεις, πραγματικές μελέτες περίπτωσης, πρακτικές εφαρμογές σε ένα πλαίσιο μαθητοκεντρικής εκπαίδευσης
 • Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει μια δυναμική επιλογή μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης που προσφέρει την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζεται ιδιαίτερα στους φοιτητές/τριες που εργάζονται
 • Άριστο ακαδημαϊκό προσωπικό με ισχυρή εξειδίκευση στα διδασκόμενα αντικείμενα
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους προγραμμάτων Αρχιτεκτονικής, Εσωτερικού Σχεδιασμού, Χρηματοοικονομικών, Λογιστικής, Οικονομίας και Επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, αφορά:

 • Αρχιτέκτονες
 • Διακοσμητές εσωτερικών χώρων
 • Γραφίστες
 • Σχεδιαστές Προϊόντων
 • Μουσειολόγους
 • Επιχειρηματίες
 • Early start-up Entrepreneurs
 • Επαγγελματίες σε νεοσύστατες επιχειρήσεις για αναβάθμιση δεξιοτήτων
 • Υπεύθυνοι καταστημάτων
 • Δημοσιογράφοι
 • Εξειδικευμένοι υπάλληλοι σε χώρους όπως θεματικά πάρκα, χώροι ψυχαγωγίας, αθλητικά κέντρα, εμπορικά κέντρα κ.λπ.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μετά την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Χώρος και Εταιρική Ταυτότητα, οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • ΜΑ1. Αποκτήσουν θεωρητική και πρακτική γνώση αναφορικά με τη σχέση του χώρου και εταιρικής ταυτότητας (branding identity).
 • ΜΑ2. Να σχολιάσουν κριτικά, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν branded spaces έχοντας κατά νου  την εταιρική ταυτότητα, τη στρατηγική επιχείρησης κ.λπ. καθώς επίσης και τον τρόπο που η χωρική δομή εν δυνάμει μπορεί να επηρεάσει την ανθρώπινή συμπεριφορά σε τέτοιους χώρους.
 • ΜΑ3. Κατανοήσουν και εφαρμόσουν διευρυμένες πρακτικές και εργαλεία που χρειάζονται για να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ branded spaces και εμπειρίας χρηστών – καταναλωτών.
 • ΜΑ4. Κατανοήσουν και να σχολιάσουν κριτικά τον ρόλο του χώρου ως μέσο προώθησης και ως εκ τούτου να είναι σε θέση να υποστηρίξουν πώς ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προώθησης (marketing tool) στον επιχειρησιακό κόσμο.
 • ΜΑ5 Εφαρμόσουν στρατηγικές και να δημιουργήσουν στρατηγικές συνεργασίες στον πραγματικό κόσμο (π.χ αρχιτέκτονες και ιδιοκτήτες εταιρειών κλπ).
 • ΜΑ6 Αναπτύξουν επικοινωνιακές ικανότητες και να εργάζονται σε ομάδες μέσα από ομαδικές παρουσιάσεις και να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν τις ιδέες τους στην ομάδα τους μέσα από το δικό τους επιστημολογικό πεδίο.
 • ΜΑ7 Εφαρμόσουν τεχνικές και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος για να διερευνήσουν ανεξάρτητα ερευνητικά έργα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Προγράμματος περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Προγράμματος είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση του Προγράμματος.

Κάθε μάθημα αξιολογείται με την ολοκλήρωση μίας ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα σπουδών και στους οδηγούς σπουδών (εργασίες, κριτικές βιβλιογραφίας, άρθρο για το φοιτητικό περιοδικό του πανεπιστημίου κλπ.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν παρακολουθήσει την εξέταση, ή δεν έχει παρακαθίσει στις εξετάσεις χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, δικαιούται να επανεξεταστεί.

Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιπλέον γραπτές εξετάσεις. Η ενδιάμεση αξιολόγηση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως, όπως τα δοκίμια, ερευνητικά άρθρα, παρουσιάσεις, βιβλιογραφικές κριτικές, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις κλπ. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αντιστοιχούν στο 40% του τελικού βαθμού, ενώ η τελική εξέταση αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού. Για να μπορέσει ο φοιτητής να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα, πρέπει να λάβει τόσο την τελική βαθμολογία όσο και την ενδιάμεση αξιολόγηση ένα βαθμό τουλάχιστον 50%. Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας.

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές ολοκληρώνουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή που αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Η διάρκεια της εργασίας εξαρτάται από τον τύπο. Στην περίπτωση μιας βιβλιογραφικής εργασίας, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 12.000 λέξεις και πάνω από 15.000 λέξεις. Δεν περιλαμβάνονται η βιβλιογραφία, τα παραρτήματα και η περίληψη. Μετά την υποβολή, ο επιβλέπων υποβάλλει γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση στα μέλη της επιτροπής. Η υποστήριξη για τη διατριβή γίνεται δημοσίως ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DSBI501Εισαγωγή σε Θέματα Αρχιτεκτονικής και ΤαυτότηταςΥποχρεωτικό7.5
DSBI502Χώρος ώς επικοινωνιακό Μέσο: Το μέσο είναι το μήνυμα Υποχρεωτικό7.5
DMBA584Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΥποχρεωτικό7.5
DIS509Μεθοδολογίες ΈρευναςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DSBI503Branded Spaces: Μια ολιστική προσέγγιση Υποχρεωτικό7.5
DSBI504Αρχιτεκτονική και Ανθρώπινη ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό7.5
DMBA561Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικό7.5
DMBA580Ηγεσία και Οργανωσιακή ΣυμπεριφοράΕπιλογής7.5
DM505Ψηφιακή Επικοινωνία και Στρατηγικές Κοινωνικών ΔικτύωνΕπιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DSBΙ510Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30
Ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι διπλός. Αρχικά, στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών από δημιουργικούς κλάδους (π.χ Αρχιτεκτονική) με πτυχές που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και έτσι να τους δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, στοχεύει στο να εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες από τους κλάδους που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις με τις επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες για να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν το χώρο ως εργαλείο προώθησης εταιρικής ταυτότητας. Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες). Εγγραφές στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο/Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κάθε μάθημα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είτε στο χειμερινό εξάμηνο είτε το εαρινό εξάμηνο μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα οικεία εξάμηνα. Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν 4 υποχρεωτικά μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο παρακολουθούν 3 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα επιλογής. Κάθε ένα από τα μαθήματα αντιστοιχεί σε 7.5 Credits (ECTS). Για να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι σπουδαστές είναι επίσης υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. Έτσι στο τρίτο εξάμηνο, οι μαθητές προετοιμάζουν τη διατριβή τους. Η ερευνητική πρόταση υποβάλλεται από τον φοιτητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από έναν από τους καθηγητές ως επιβλέποντα. Η διπλωματική εργασία μπορεί να υποβληθεί έως και ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και να είναι πρωτότυπη. Οι φοιτητές μπορούν να γράψουν τις μεταπτυχιακές διατριβές και τις ενδιάμεσες εργασίες στα αγγλικά ανεξάρτητα από τη γλώσσα του προγράμματος.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 • Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών τίτλων πανεπιστημιακού επιπέδου (πτυχίο κλπ.).
 • Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ή ενός αντίστοιχου επιπέδου.
  • Με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία για όσους υποψήφιους δεν έχουν το βαθμό του προαναφερθέντος επιπέδου, ώστε να επαληθευτεί η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στα πρότυπα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.
 • Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας και ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία.
  • Μετά την εισαγωγή, με την απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές είναι πιθανό να συμμετάσχουν σε πρόσθετα μαθήματα αγγλικής γλώσσας προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητά τους να γράψουν τις εργασίες τους, τις γραπτές εργασίες και τη διατριβή.
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.
 • Δύο συστατικές επιστολές τουλάχιστον μία από τις οποίες πρέπει να είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σόλων Ξενόπουλος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Κοσμήτωρ Σχολής Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικων Επιστημών

Συντονιστής Πτυχίο & Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική και Μεταπτυχιακό στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM)

Ο Σόλων Ξενόπουλος είναι Αρχιτέκτων, Διπλωματούχος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1966), με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Bartlett School of Architecture and Planning, University College London...
Δίκαιος Τσερκέζος

Δίκαιος Τσερκέζος

Καθηγητής στην Οικονομετρία και Οικονομική Πληροφορική

Ο καθηγητής Δίκαιος Τσερκέζος είναι οικονομέτρης με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά (1988), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Manchester και BSc από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά....

Αναστασία Ρέππα

Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Συντονίστρια MPA: (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση)

H Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και οργανωσιακής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο. Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο...

Σοφία Δάσκου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πελατών

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και ERASMUS

Η Δρ. Δάσκου ήταν Επίκουρη Καθηγήτρια στο Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent (ΗΒ). Έχει υπηρετήσει στο Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, ως Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Plymouth Business School, Διευθυντής Ανάπτυξης Σχέσεων και λέκτορας στο Μάρκετινγκ....

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Επισκέπτης Ερευνητής στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ο Δρ. Νικόλαος Αποστολόπουλος κατάγεται από το Βλάση Μεσσηνίας και για πολλά χρόνια εργάστηκε στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου...

Χρυστάλα Ψαθίτη

Λέκτορας στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό/Θεωρία

Η Χρυστάλα Ψαθίτη είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέχει Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Master in Science Space Syntax: Architecture & Cities από τη Bartlett, UCL London...

Γεώργιος Δεϊρμεντζόγλου

Λέκτορας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Γεώργιος Δεϊρμεντζόγλου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς...

Ελένη Χατζηνικολάου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η Ελένη Χατζηνικολάου είναι Αρχιτέκτων, διπλωματούχος (MA in Architecture) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1974-1979), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο...