ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Χρυστάλα Ψαθίτη

Θέση

Λέκτορας στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό/Θεωρία

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Η Χρυστάλα Ψαθίτη είναι αρχιτέκτονας μηχανικός και ερευνήτρια και η σχεδιαστική και ερευνητική της δουλειά διερευνούν τη σχέση δομημένου περιβάλλοντος και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Είναι Λέκτορας στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό και Θεωρία και είναι η ιδρυτή του γραφείου Splace Architecture. Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέχει Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Master in Science Space Syntax: Architecture & Cities από τη Bartlett, UCL London. Η διδακτορική διατριβή της ασχολήθηκε με τον καθορισμό αποδοτικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και εξερευνά την κοινωνικο-χωρική δομή των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο με υποτροφίες του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Πρόσφατα συμμετείχε στα ευρωπαϊκά ερευνητικά πρόγραμμα EPUM, ΚΑEBUP & INNOVAROOM (Erasmus+) αφού τα σχεδιαστικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι μέλος του τεχνικού επιμελητηρίου Κύπρου και της κοινότητας του Space Syntax. H δουλειά της έχει δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, ηλεκτρονικά περιοδικά και εκθέσεις όπως η 13η Διεθνής Έκθεση La Biennale De Venezia και η 1η Biennale Αρχιτεκτονικής στην Θεσσαλονίκη.