Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MBA) (Εξ Αποστάσεως)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Αναγνωρισμένο από ΔΙΠΑΕ και ΔΟΑΤΑΠ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MΒΑ) παρέχει μεταπτυχιακή εμπειρία και εκπαίδευση στο μάνατζμεντ σε όσους φιλοδοξούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη σε ανώτερο επίπεδο διαχείρισης σε οργανισμούς και επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας στοχεύοντας να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντά τους σε διευθυντικές θέσεις. Κατά συνέπεια, ο σκοπός δεν είναι μόνο μια ακαδημαϊκή θεωρητική μελέτη, αλλά περισσότερο η εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης σε πρακτικά ζητήματα προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων. Είναι ένα ζωντανό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί την εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων, αλλά την ίδια στιγμή, ενσταλάζει νέες δεξιότητες και παρέχει νέες γνώσεις σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, αναπτύσσει την ικανότητα των συμμετεχόντων να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρακτική τους, να διευρύνουν και να εμβαθύνουν στην κατανόηση των επιχειρήσεων και της λειτουργίας διαχείρισης και των σχετικών διαδικασιών. Αναπτύσσει επίσης τις δεξιότητες έρευνας των επιχειρήσεων, την ανάλυση, τη σύνθεση και τη δημιουργικότητα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η προώθηση της ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ενθαρρύνει την καινοτομία και συμβάλλει στη συνειδητοποίηση του ρόλου των πληροφοριών και της τεχνολογίας στον τομέα της καινοτομίας, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τη συνειδητοποίηση των ηθικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσμιων θεμάτων που επηρεάζουν τις αποφάσεις της διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MΒΑ) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει την μελέτη κατανόησης της τουριστικής αγοράς, της ηγεσίας, της τεχνολογίας πληροφοριών, της παγκοσμιοποίησης, του στρατηγικού σχεδιασμού και των συναφών αντικειμένων. Το Πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική άποψη για τον τουρισμό, με την ενσωμάτωση εμπορικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών πτυχών, και προκλήσεων ηγεσίας, και έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εφοδιάσει τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους μελλοντικούς ηγέτες στον τομέα του τουρισμού με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διοικούν αποτελεσματικά τις τουριστικές επιχειρήσεις.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι απόφοιτοι/ες θα είναι σε θέση να:

PLO 1: Χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για να εντοπίσουν ένα περίπλοκο επιχειρησιακό πρόβλημα, να δημιουργούν και να συγκρίνουν εναλλακτικές επιλογές και να προτείνουν αποτελεσματικές λύσεις στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων.

PLO 2: Επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και τα εργαλεία (τεχνολογία πληροφοριών και / ή ποσοτική ανάλυση) για την επίλυση προβλημάτων του τουριστικού κλάδου.

PLO 3: Ενσωματώνουν λειτουργικά τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. ανάλυση περίπτωσης, ομαδικές εργασίες, ερευνητικές εργασίες).

PLO 4: Επιδεικνύουν τις γνώσεις σχετικά με την έννοια της δημιουργίας αξίας και του ρόλου που διαδραματίζει κάθε λειτουργικός τομέας μιας τουριστικής επιχείρησης.

PLO 5: Ορίζουν βασικές συνιστώσες του τουριστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που λειτουργούν και εξηγούν πώς αυτά τα συστατικά επηρεάζουν την απόδοση και τις αποφάσεις του οργανισμού.

PLO 6: Είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικοί σε επαγγελματικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών παρουσιάσεων με πειθώ.

PLO 7: Παράγουν επιστημονικά τεκμηριωμένες επαγγελματικές εκθέσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.

PLO 8: Εργάζονται και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους μέσα στα πλαίσια διεπιστημονικών και πολιτισμικά διαφορετικών περιβαλλόντων στον τουριστικό τομέα.

PLO 9: Επιδεικνύουν την ωριμότητα, την ακαδημαϊκή ικανότητα και την εμπειρία να απασχολούνται στον τουρισμό αμέσως μετά την αποφοίτησή τους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» προσφέρεται με τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πλήρους ή μερικής φοίτησης.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος
DMBA550 Λογιστική και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Υποχρεωτικό
DMBA561 Διοικητική Μάρκετινγκ και Επιχειρησιακή Επικοινωνία Επιλογής
DMBA580Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά Επιλογής
MBA500 Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση Δεδομένων Υποχρεωτικό
MBA584Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΕπιλογής
DDM515Ψηφιακό ΜάρκετινγκΕπιλογής

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςCourse type
DTOUR520 Tour Operating ΜάνατζμεντΥποχρεωτικό
DTOUR530Μάνατζμεντ και Ανάπτυξη Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό
DTOUR550Οικονομικά του Τουρισμού και της ΦιλοξενίαςΥποχρεωτικό
DTOUR570Στρατηγική Διαχείριση Προορισμών Υποχρεωτικό

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος
DTOUR500Διπλωματική εργασίαΥποχρεωτικό
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αξιολόγηση του φοιτητή σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα, καθώς και στη διπλωματική του εργασία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς από αναγνωρισμένα προγράμματα από τον  Α.Τ.Ε.Ε.Ν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ειρήνη Βλάσση

Λέκτορας στη Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Επιχειρήσεων και Προορισμών

Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Ειρήνη Βλάσση είναι στον τομέα της διαχείρισης και του μάρκετινγκ τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών προορισμών. Από το 2018 έως σήμερα διδάσκει στο MBA in Aviation and Tourism Management που προσφέρεται από το University of Applied Sciences της Φρανκφούρτης...

Σοφία Δάσκου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πελατών

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και ERASMUS

Η Δρ. Δάσκου ήταν Επίκουρη Καθηγήτρια στο Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent (ΗΒ). Έχει υπηρετήσει στο Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, ως Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Plymouth Business School, Διευθυντής Ανάπτυξης Σχέσεων και λέκτορας στο Μάρκετινγκ....

Γεώργιος Δεϊρμεντζόγλου

Λέκτορας στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Γεώργιος Δεϊρμεντζόγλου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς...

Ευανθία Καρδούλια

Λέκτορας Τουριστικού Δικαίου

H Δρ. Ευανθία Καρδούλια είναι Διδάκτωρ Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Τουριστικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών......
Δίκαιος Τσερκέζος

Δίκαιος Τσερκέζος

Καθηγητής στην Οικονομετρία και Οικονομική Πληροφορική

Ο καθηγητής Δίκαιος Τσερκέζος είναι οικονομέτρης με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά (1988), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Manchester και BSc από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά....