Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία (Εξ Αποστάσεως)

Το πρόγραμμα στα Πληροφορικά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία είναι ένα καινοτόμο και πολυεπιστημονικό πρόγραμμα που ενσωματώνει τις γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση πληροφορικών συστημάτων με τη μελέτη των αναδυόμενων τεχνολογιών της ψηφιακής καινοτομίας, όπως είναι τα Μεγάλα Δεδομένα,  το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, η Τεχνητή Νοημοσύνη  και η Ρομποτική. Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει στο κάθε φοιτητή μια ολοκληρωμένη γνώση στη χρήση των  ψηφιακών τεχνολογιών  για τη βελτίωση των επιχειρήσεων στη σημερινή ψηφιακή οικονομία και στην εκμετάλλευση  της διαχείρισης των καινοτόμων δυνατοτήτων των Τεχνολογιών πληροφορικής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΎ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ)

Η τεχνολογία έχει σημαντικές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σήμερα, η φόρμουλα για την επιχειρηματική επιτυχία είναι απλή: προώθηση της καινοτομίας με την χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών. Η τεχνολογία θα γίνει αποδεκτή εάν συμβάλει στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας. Στις μέρες μας, πολλές επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στην καινοτομία ως βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Επομένως, είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν την τεχνολογία και να εφαρμόσουν καινοτόμες τεχνολογίες που τους ενδιαφέρουν και που θα τους προσφέρουν πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό τους.

Το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή είναι ένα καινοτόμο και πολυεπιστημονικό πρόγραμμα που ενσωματώνει τις γνώσεις σχετικά με την ανάπτυξη και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων με τη μελέτη των αναδυόμενων τεχνολογιών της ψηφιακής καινοτομίας. Παράδειγμα τέτοιων καινοτόμων τεχνολογιών είναι τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data),  το Δίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence), η Ρομποτική (Robotics) και το Blockchain. Επιδίωξη του Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή είναι να προσφέρει στον κάθε φοιτητή μια ολοκληρωμένη κατανόηση στο πώς να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία για την βελτίωση των επιχειρήσεων στη σημερινή ψηφιακή οικονομία και να διερευνήσει τη διαχείριση και την καινοτομία των τεχνολογιών της πληροφορίας. Οι εταιρείες αναπτύσσονται περισσότερο με βάση τις νέες τεχνολογίες και έτσι δημιουργείται μια κρίσιμη ανάγκη για επαγγελματίες που φέρνουν δεξιότητες τόσο στην επιχειρηματική διαχείριση όσο και στην τεχνολογία. Ο απώτερος στόχος του μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα και την Ψηφιακή Καινοτομία είναι να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων και τεχνολογίας, δίνοντας στους αποφοίτους μας ξεχωριστό πλεονέκτημα στην αγορά. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πτυχιούχους Πληροφορικής, Μηχανικούς Υπολογιστών και Οικονομικών Σπουδών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις της Πάφου.
 • Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και η διασύνδεσή του με φορείς της αγοράς.
 • Ο προσανατολισμός του Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή στην απόκτηση εφοδίων για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζονται λόγω της οικονομικής κρίσης.
 • Yψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο του διδακτικού προσωπικού
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (18 μήνες). Εγγραφές στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή πραγματοποιούνται τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο/Μάρτιο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Κάθε μάθημα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Όλοι οι φοιτητές οι οποίοι εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή είτε στο χειμερινό εξάμηνο είτε το εαρινό εξάμηνο μπορούν να επιλέγουν τα μαθήματα, τα οποία προσφέρονται στα οικεία εξάμηνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου ξεκινάμε με τέσσερα βασικά μαθήματα. Το μάθημα «Καινοτόμες Τεχνολογίες» το οποίο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις τελευταίες καινοτόμες τεχνολογίες και να εξηγήσει πώς αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να αλλάξουν δραστικά τον τρόπο εργασίας, τη ζωή, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την αύξηση της οικονομικής παραγωγής. Ταυτόχρονα, το μάθημα της «Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» συμβάλλει στον προσδιορισμό του είδους της απαραίτητης καινοτομίας και στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας που κάθε εταιρεία αναζητά. Το μάθημα «Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής» απαιτείται για να βοηθήσει τους managers να διαχειριστούν το χρόνο και τους πόρους κατά την προσπάθειά τους να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στις επιχειρηματικές διαδικασίες μιας επιχείρησης. Τέλος, το μάθημα της «Μεθοδολογίας Έρευνας» στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με τις μεθόδους της ακαδημαϊκής έρευνας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να γράφουν ακαδημαϊκά έγγραφα κάθε είδους (πανεπιστημιακές εργασίες, διατριβές, ακαδημαϊκά άρθρα κλπ.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα όπως ο σχεδιασμός της έρευνας, η συλλογή δεδομένων / πληροφοριών, η αξιολόγηση των πηγών και η σύνταξη του κειμένου ενός ακαδημαϊκού βιβλίου.

Κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου, συνεχίζουμε με τέσσερα μαθήματα (3 υποχρεωτικά και 1 επιλογής από έναν κατάλογο 3 μαθημάτων).

Πιθανώς το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης είναι τα δεδομένα της. Τα δεδομένα αυξάνονται με ταχεία ταχύτητα και ο ρυθμός ανάπτυξης των πληροφοριών είναι πολύ υψηλός. Η ικανότητα εξαγωγής ευφυών πληροφοριών από τα μεγάλα δεδομένα εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για πολλές βιομηχανίες. Στο δεύτερο εξάμηνο προσφέρουμε το μάθημα «Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική» όπου οι φοιτητές μας έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να επιλέξουν τους καλύτερους τρόπους εξαγωγής χρήσιμων πληροφοριών από τα στοιχεία των εταιρειών με σκοπό να μπορούν να υποστηρίξουν τη σωστή λήψη αποφάσεων. Το μάθημα «Προγραμματισμού Επίλυσης Προβλημάτων» είναι υπεύθυνο να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν λύσεις για συγκεκριμένα επιχειρηματικά προβλήματα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το μάθημα «Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων» έχει ως στόχο να διδάξει στους μαθητές το οργανωτικό και επιχειρηματικό πλαίσιο ανάπτυξης συστημάτων και να περιγράψει μεθοδολογίες, μοντέλα, εργαλεία και τεχνικές ανάπτυξης συστημάτων για την ανάπτυξη λογισμικού ποιότητας.

Εάν θέλετε να βελτιώσετε την επιχείρησή σας σήμερα, είναι σημαντικό να καταλάβετε την τεχνολογία. Η κατανόηση της τεχνολογίας, η οποία για τους φοιτητές μας ήταν ένα ορόσημο που καθορίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο, οδηγεί άμεσα σε μια νέα πρόκληση που έχουν οι επιχειρήσεις σήμερα, η ασφάλεια των πληροφορίων. Η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας στις επιχειρήσεις σήμερα. Για να καλύψουμε αυτή την ανάγκη, προσφέρουμε το μάθημα επιλογής «Ασφάλεια Πληροφοριών», όπου οι φοιτητές μας στο τέλος του μαθήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τελευταίες τεχνολογίες ασφάλειας που θα δυσκολέψουν την επίθεση στα συστήματα των εταιρειών.

Ένα άλλο μάθημα επιλογής που προσφέρεται κατά το δεύτερο εξάμηνο είναι το μάθημα «Ψηφιακό Μάρκετινγκ». Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ συμβάλλει στη δημιουργία μιας σφαιρικής στρατηγικής μάρκετινγκ – που αποσκοπεί στην αύξηση της προβολής και τη μεγιστοποίηση των εσόδων. Το μάθημα αυτό παρέχει στους φοιτητές μας τη γνώση σχετικά με τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού μάρκετινγκ και τη σημασία του για την επιτυχία του μάρκετινγκ.

Τέλος, το μάθημα επιλογής «Ανάπτυξη Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές» στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές μας να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των mobile εφαρμογών και να τους δώσει όλες τις γνώσεις για τη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile.

Γενικά, ο στόχος του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή είναι να παρέχει σε κάθε φοιτητή μια ολοκληρωμένη κατανόηση του τρόπου χρήσης των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη βελτίωση των επιχειρήσεων στη σημερινή ψηφιακή οικονομία και τη διερεύνηση των πτυχών διαχείρισης και καινοτομίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής. Οι εταιρείες αναπτύσσονται περισσότερο με βάση τις νέες τεχνολογίες, δημιουργώντας μια κρίσιμη ανάγκη για επαγγελματίες που διαθέτουν τόσο επιχειρηματικές όσο και τεχνολογικές δεξιότητες. Ο απώτερος στόχος αυτού του μεταπτυχιακού στην Πληροφορική και την Ψηφιακή Καινοτομία είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ Business και Technology, δίνοντας στους αποφοίτους μας ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στην αγορά.

Για να αποκτήσουν το μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι σπουδαστές είναι επίσης υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν την μεταπτυχιακή τους διατριβή. Η ερευνητική πρόταση υποβάλλεται από τον φοιτητή, ο οποίος μπορεί να ζητήσει από έναν από τους καθηγητές ως επιβλέποντα. Η διπλωματική εργασία μπορεί να υποβληθεί έως και ένα ακαδημαϊκό έτος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή και να είναι πρωτότυπη.

Οι φοιτητές μπορούν να γράψουν τις μεταπτυχιακές διατριβές και τις ενδιάμεσες εργασίες στα αγγλικά ανεξάρτητα από τη γλώσσα του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, για κάθε ένα από τα μαθήματα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές συναντήσεις, ως ακολούθως: έξι (6) τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο ωρών έκαστη με τον καθηγητή σύμβουλό κάθε μαθήματος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να ενημερώνει, να καθοδηγεί, να συμβουλεύει και να αξιολογεί τους φοιτητές. Οι εν λόγω συναντήσεις αποσκοπούν πρωτίστως στη γενικότερη υποστήριξη των φοιτητών καθώς και στην επεξεργασία, εμβάθυνση και ανάπτυξη όλων όσων οι φοιτητές μελετούν. Η παρουσία των φοιτητών στις συναντήσεις αυτές δεν είναι υποχρεωτική. Όμως, η μέχρι τώρα εμπειρία έχει αποδείξει, ότι η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές, συμβάλλει στην πληρέστερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου και επιπρόσθετα αυξάνει την πιθανότητα θετικότερης επίδοσης των φοιτητών, τόσο στις γραπτές εργασίες, όσο και στις τελικές εξετάσεις.

Κάθε μάθημα αξιολογείται με την ολοκλήρωση μίας ενδιάμεσης αξιολόγησης που αναφέρεται ρητά στο Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή και στους οδηγούς σπουδών (εργασίες, κριτικές βιβλιογραφίας, άρθρο για το φοιτητικό περιοδικό του πανεπιστημίου κλπ.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου εξάμηνο στα εξεταστικά κέντρα του Πανεπιστημίου που προσδιορίζονται εγκαίρως, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή των φοιτητών. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν παρακολουθήσει την εξέταση, ή δεν έχει παρακαθίσει στις εξετάσεις χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, δικαιούται να επανεξεταστεί.

Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιπλέον γραπτές εξετάσεις. Η ενδιάμεση αξιολόγηση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως περιγράφηκαν προηγουμένως, όπως τα δοκίμια, ερευνητικά άρθρα, παρουσιάσεις, βιβλιογραφικές κριτικές, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις κλπ. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αντιστοιχούν στο 40% του τελικού βαθμού, ενώ η τελική εξέταση αντιστοιχεί στο 60% του τελικού βαθμού. Για να μπορέσει ο φοιτητής να ολοκληρώσει επιτυχώς ένα μάθημα, πρέπει να λάβει τόσο την τελική βαθμολογία όσο και την ενδιάμεση αξιολόγηση ένα βαθμό τουλάχιστον 50%. Η διάδραση και η διαμορφωτική αξιολόγηση συνιστούν μέρος της μεθοδολογίας εκμάθησης και διδασκαλίας.

Στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές ολοκληρώνουν τη μεταπτυχιακή τους διατριβή που αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Η διάρκεια της εργασίας εξαρτάται από τον τύπο. Στην περίπτωση μιας βιβλιογραφικής εργασίας, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 12.000 λέξεις και πάνω από 15.000 λέξεις. Δεν περιλαμβάνονται η βιβλιογραφία, τα παραρτήματα και η περίληψη. Μετά την υποβολή, ο επιβλέπων υποβάλλει γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση στα μέλη της επιτροπής. Η υποστήριξη για τη διατριβή γίνεται δημοσίως ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DIS507Αναδυόμενες Τεχνολογίες ΑιχμήςΥποχρεωτικό7.5
DIS506Ψηφιακή Καινοτομία και ΕπιχειρηματικότηταΥποχρεωτικό7.5
DIS503Διαχείριση Έργων ΠληροφορικήςΥποχρεωτικό7.5
DIS509Μεθοδολογία Επιχειρησιακής ΈρευναςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DIS501Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών ΣυστημάτωνΥποχρεωτικό7.5
DIS502Προγραμματισμός Επίλυσης ΠροβλημάτωνΥποχρεωτικό7.5
DIS508Μεγάλα Δεδομένα και ΑναλυτικήΥποχρεωτικό7.5
DIS504Ασφάλεια ΠληροφορίωνΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DIS510Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν:

 • Επίσημα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών τίτλων πανεπιστημιακού επιπέδου (πτυχίο κλπ.).
 • Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή πιστοποιητικού Αγγλικής Γλώσσας Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ή ενός αντίστοιχου επιπέδου.
  • Με απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορούν να διενεργηθούν ειδικές εξετάσεις ή οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία για όσους υποψήφιους δεν έχουν το βαθμό του προαναφερθέντος επιπέδου, ώστε να επαληθευτεί η ικανότητά τους να ανταποκριθούν στα πρότυπα του Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή.
 • Πιστοποιητικά Αγγλικής Γλώσσας και ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία.

– Μετά την εισαγωγή, με την απόφαση του Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές είναι πιθανό να συμμετάσχουν σε πρόσθετα μαθήματα αγγλικής γλώσσας προκειμένου να βελτιώσουν την ικανότητά τους να γράψουν τις εργασίες τους, τις γραπτές εργασίες και τη διατριβή.

 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος.
 • Δύο συστατικές επιστολές τουλάχιστον μία από τις οποίες πρέπει να είναι ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σάββας Χατζηχριστοφής

Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόεδρος Τμήματος Τμήμα Πληροφορικής

Συντονιστής του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής έλαβε τόσο το πτυχίο όσο και το διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης....

Ζήνων Ζήνωνος

Επίκουρος Καθηγητής στο Internet of Things

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία (συμβατικό και εξ αποστάσεως)

Ο Δρ. Ζήνων Ζήνωνος έλαβε το δίπλωμα του από το Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 2005. Το 2008 έλαβε πτυχίο Μάστερ στις Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και το 2013 το διδακτορικό́...

Κωνσταντίνος Ζαγόρης

Λέκτορας στις Βάσεις Δεδομένων και Κατανεμημένα Συστήματα

Συντονιστής ERASMUS, Πρακτικής Άσκησης, Student Affairs

Ο Κωνσταντίνος Ζαγόρης έλαβε το δίπλωμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2003 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το διδακτορικό του από το ίδιο πανεπιστήμιο το 2010....

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Λέκτορας Πληροφορικής

Ο Παναγιώτης Χριστοδούλου είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Μηχανική Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ...

Έλενα Κακουλλή

Λέκτορας στα Πληροφορικά Συστήματα

Η Δρ. Έλενα Κακουλλή απέκτησε Διδακτορικό Τίτλο στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου...

Ιουλίτα Αγγελοπούλου

Σχεδιάστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η Ιουλίτα Αγγελοπούλου έχει σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας καθώς και στον τομέα της Οπτικής Επικοινωνίας και των Διαδραστικών Μέσων...
Προσφορά στους αποφοίτους όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων για την δημιουργία καινοτόμων συστημάτων, υπηρεσιών και εργαλείων που αξιοποιούν τις αναδυόμενες τεχνολογίες της ψηφιακής καινοτομίας

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.