ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Λευτέρης Ζαχαριουδάκης

Θέση

Επισκέπτης Λέκτορας

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Ο Δρ Ζαχαριουδάκης Λευτέρης έλαβε το δίπλωμα του BSc (1997), MSc (1999) και διδακτορικό δίπλωμα PhD  (2018) από το Εθνικό Πολυτεχνείο της Ουκρανίας «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Αυτή τη στιγμή εργάζεται στη μεταδιδακτορική διατριβή του, στον τομέα της ασφάλειας υπολογιστών/συστημάτων/δικτύων. Έχει υπηρετήσει για αρκετά χρόνια ως επισκέπτης λέκτορας στο alma mater πανεπιστήμιο του. Ο ερευνητικά δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφάλειας υπολογιστών/δικτύων και διαθέτει σειρά δημοσιεύσεων σε μεθόδους κρυπτογράφησης (cryptography) και πιστοποίησης/ταυτοποίησης (Authentication/Identification).